Projektazonosító szám: EFOP-5.2.2-17-2017-00031

Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális
 Egyesület
Dátum:2019. március 1 – 2019. május 31.
Esemény megnevezése:A kérdőíves felmérés összesítő táblázata a helyi identitás elősegítése témakörben
Helyszíne:Homoród
Nem ÖSSZ.:
Férfi 34
 66
Életkor  
18-25 20
26-50 43
51- 37
Iskolázottság  
<8 ált.  
8 ált. 15
szakm. 39
érettségi 22
főisk. 12
Lakhely  
Város >150000 lakos 0
Város < 15000 lakos 8
Község >3000 lakos 0
Község <3000 lakos 6
Község <1000 lakos 86
Tagja helyi csop-nak, szerv-nek?  
Bejegyzett civil szerv. 34
Egyházi szerv. 9
Baráti kör 5
Nyugdíjas klub 0
Sport egy. 0
Hagyományőrző szerv. 32
Nem tagja ilyen szerv-nek 29
Egyéb, éspedig 0
Részt venne új civil szerv. alakításában, tevékenységében?  
igen 69
nem 23
nem tudom 8
Mit tud felajánlani a település közösségfejl. érd?  
pénz 1
önkéntes munka 77
tudás 23
semmi 17
Egyéb, éspedig 0
Mely szórakozási lehetőségek érhetők el lakóhelyén?  
mozi 0
színház 4
Sport egy. 5
szakkör 25
zenei rend.koncertek 75
Tükrözi a lakóhelye a kult.jellegzetességeket?  
egyáltalán nem 0
részben 39
teljes egészében 61
hiányolom 0
Ismeri a környék nemzetiségeinek kultúráját?  
egyáltalán nem 0
részben 57
jól 43
Települési programok fiataloknak  
igen 83
nem 6
nem tudom 11
Kötődés, identitás  
nem szeretek itt élni 0
nem szeretek itt élni, de elfogadom 2
szeretek itt élni 31
nagyon szeretek itt élni 67
Honnan szerez tudomást a köz.eseményekről?  
lakossági fórum 0
hirdetőtábla 33
helyi újság 2
weboldal 3
FB csop. 82
Egyéb, éspedig 0
Kapcs. Környező tel.  
jól 1
elégséges 56
fejlesztésre szorul 43
milyen rendezvényeken venne részt?  
egészséges életm. 29
életmód tan. 26
nemzetiségi napok 0
könyvbem.felvil. Előad. 11
sport.leh. 4
hagyományőrző tev. 73
családi progr. 20
Hol kéne fejlődni?  
munkahely teremtés 82
munkanélküliek képzése 42
közösségépítés, programok 15
helyi rendezvények 17
fiataloknak, családoknak több program 7
több sport 0
középisk.-ba járók bejárását segítő intézked. 35
Egyéb, éspedig 0
Tanulható szakmákkal lehet munkát találni?  
igen 2
nem teljesen 68
egyáltalán nem 30
nem tudom 0
Milyen mértékű a munkanélküliség?  
nagyon sok munkanélküli van 38
több mint 50% munkanélküli 41
nem jelentős számú 21
nincsenek munkanélküliek 0
Hogyan lehet segíteni a munkanélkülieken?  
Helyi mh-ek teremtése 69
vállalkozások ide csábítása 17
hagyományos mesterségek 1
vállalkozások bővítése 13
Gyermekes családok helyzete?  
megfelelő, van jövőkép 4
elégséges, nincs jövőkép 53
elviselhető 43
elviselhetetlen, kilátástalan 0
Ön szerint mely területen vállalnának a fiatalok szívesen munkát helyben vagy a környéken?  
mezőgazd. 92
könnyűip. 15
szolgáltatóip. 67
vendégl. 0
turisztika 10
Egyéb, éspedig 0
Ön szerint mi motiválná a fiatalokat, hogy a telülésen vállaljanak munkát?  
több munkahely 82
szakmai fejlődés 18
pezsgőbb kulturális élet 0
olcsóbb lakhatás 0
Milyen intézkedések szükségesek a fiatalok helybenmaradásának ösztönzésére?  
több szabadidős, szórakozási lehetőség 1
képzések, tréningek 52
lakhatás támogat. 59
testmozgás egészséges életmód tám. 0
szemléletformálás 12
elérhető humán közszolgát. 51
Egyéb, éspedig 0
Mennyi utazási időt tart elfogadhatónak középiskolába, munkahelyre utazásra vonatkozóan?  
semennyit 0
max. 30 perc 54
akár 1-1,5 óra 45
max. 2 óra 1
akár másik településen is érdemes lehet lakni 0