Közös projektek

Varsány község évek óta ápol szakmai és baráti kapcsolatokat a szomszéd országok településeivel. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy megismerjük egymás szokásait, kultúráját, megmutassuk értékeinket és nem utolsó sorban partnerek legyünk azokban a pályázatokban, amelyekkel kölcsönösen tudjuk fejleszteni településeinket, biztosítva ezzel az ott lakók életkörülményeinek javulását.

Településünkön 12 civil szervezet van bejegyezve, mely szervezetek folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással, az önkormányzatokkal és a vállalkozásokkal. Partnerséget építünk. Az összefogást mi sem bizonyítja jobban, minthogy a községünk néhány év alatt megye-és országhatárokon túli ismertségre és elismertségre tett szert. A Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete 1997-ben alakult, tehát már több mint egy évtizede azért dolgozik, hogy Magyarországon, Nógrád megyében fellendítse a falusi turizmust, részt vegyen a vidékfejlesztést érintő kérdések tárgyalásában, azok előmozdításában. Megállapítható, hogy az itt élő embereknek szinte az egyetlen kiút a megmaradáshoz, ha életben tartjuk és fejlesztjük a vidéki kultúrát. Véleményt formáltunk tehát a falusi-és ökoturizmusról.

Az agroturizmus és vidékfejlesztés sokszínűsége Európában

 c. projekt lehetőséget teremtett arra, hogy közösen fogalmazzuk meg terveinket, illeszkedve az Uniós elvárásokhoz. A programsorozat ideje alatt valamennyi partner ország, testvér településeink, továbbá az ő szakmai partnereik mutatkoztak be a különböző fesztiválokon, kiállításokon, konferenciákon, kerekasztal beszélgetéseken, szakmai tapasztalatcseréken. Létrejött a „Fesztiválrendező települések hálózata”. Mindez lehetőséget és jó alapot teremtett arra, hogy a jövőben is folytatódhassanak a programok. Ez a projekt egyik nagy eredménye. A futamidő alatt (mely 2010 júniusától 2011 májusáig tartott) 11 rendezvényt bonyolítottunk le. Igazi színes kavalkádnak lehettek részesei azok, akik együtt láthatták a Lengyelek, Szlovákok, Magyarok és az Erdélyiek gyönyörű népviseleteit, élvezhették a néptánc előadásokat. Rendkívül tanulságosak voltak a konferenciák. Kiderült, hogy az Európai Unión belül mennyire sokszínűek vagyunk, ugyanakkor azonosak a feladataink a vidék fejlesztése területén. A különböző népek ételei, italai egy asztalhoz ültették le a települések lakóit. Életre szóló barátságok születtek, üzleti kapcsolatok alakultak ki. A települések és az érintett kistérségek bemutatták turisztikai értékeiket. További eredménye a programnak, hogy sok-sok gyermek és fiatal vett részt a projektek előkészítésében és a lebonyolításában. Arra törekedtünk, hogy minden fesztivált követően maradjanak olyan kézzelfogható értékek, amelyeket a későbbiekben is tudunk hasznosítani.

A projektben résztvevő valamennyi település a tőle telhető legmaximálisabb mértékben készítette elő és bonyolította le a rendezvényeket. A pályázatban foglaltaknak maradéktalanul eleget tettek a partnerek.

Nemzetközi Agroturisztikai Fesztivál

2010. 06. 01-05. A Nemzetközi Agroturisztikai Fesztivál 2009-ben került először megrendezésre, melynek folytatásaként rendeztük mag az „Az agroturizmus és a vidékfejlesztés sokszínűsége Európában” című fesztiválsorozatot. A programban részt vettek magyar, román, szlovák és lengyel testvértelepüléseink.

Az öt napig tartó rendezvény nyitó napján vendégeink részt vehettek kerekasztal beszélgetésen, ahol az európaiságról, közös ügyekről, fejlesztési és együttműködési lehetőségekről esett szó.

A konferencián bemutatkoztak a szlovák, szerb, lengyel, erdélyi- és magyarországi települések: Ragyolc, Otmuchów, Sedziejowice, Palics, Karácsonyfalva, Kozárd, Szarvasgede, Varsány. A konferencián résztvevők megismerték egymás országait, szűkebb környezetüket. Az együttműködésekről és a határon átnyúló kapcsolatok fontosságáról, a vidékfejlesztésben rejlő lehetőségekről esett szó. A Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesületének elnöke ismertette a Magyarországi elképzeléseket, melyek várhatóan gyökeres változást hoznak a falusi vendéglátók tevékenységében.

A Testvértelepülési Találkozó időpontja 2011.07.22-25.

A 4 napos rendezvénysorozat alkalmat adott arra, hogy Varsány község testvértelepülései (Sedziejowice, Otmuchów, Ragyolc, Palics és Homoród- Karácsonyfalva) delegációi, hagyományőrző csoportjai ellátogassanak hozzánk. A rendezvényen felidéztük a 2010. október 10-én aláírt testvértelepülési megállapodást Karácsonyfalvával. Sor került egy szakmai konferenciára, melynek témája: 2011. az önkéntesség éve jegyében, a civil szervezetek szerepe a települések élhetővé tételében, helyi tapasztalatok átadása, illetve a közös Európai Uniós projektek kidolgozása, az együttműködések erősítése. Új kapcsolatok jöttek létre önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók és elsősorban a polgárok, családok között.

Idegenforgalmi Kulturális és Vidéki Ernyőhálózat

2011. 05. 01. Az Idegenforgalmi Kulturális és Vidéki Ernyőhálózatot a Falusi Agroturizmus Országos Szövetsége hozta létre, mely adaptálható Magyarország megyéibe, és a határon túlra is. E program keretében rendeztünk egy konferenciát, ahol a partnerek aláírtak egy együttműködési megállapodást, és létrehozták a „Határon átnyúló kulturális és vidéki ernyőhálózatot.” A határ menti konferencia a tematikus utak jegyében telt. Különleges szerepet kapott a térségünkben a turizmus fejlesztése, mely még inkább igaz Varsányra. E kb. 1700 lakost számláló községben 12 civil szervezet működik. Ezek közül három, a Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete, a Nógrád Turizmusáért Egyesület, valamint a Nógrád Megyei Kézműves Műhely Egyesület megyei turisztikai feladatokat lát el.

Néphagyomány

A Néphagyomány és népművészet szerepe a vidékfejlesztésben konferencia fő célja az volt, hogy fórumot adjon a vidékfejlesztésben érdekelt hivataloknak, intézményeknek. civil szervezeteknek, népművészeti csoportoknak. A konferenciát Pintérné Kanyó Judit polgármester asszony nyitotta meg. Az előadók között szerepelt Dr. Andrásfalvy Bertalan, Dr. Maácz Miklós, Dr. Horváth Endre, Kovácsné Bíró Ágnes és Birinyi József.

Ipoly-menti kézműves fesztivál. 2011. 05. 21. A fesztivál első alkalommal, Varsányban került megrendezésre. Meghívást kaptak a magyarországi népművészeti egyesületek, a testvértelepüléseink delegációi, népmesemondók és helyi kézműves mesterek. A varsányi Művelődési Ház termeiben kiállítások keretein belül bemutatkozott a Szécsényi Népművészeti Háziipar Szövetkezet, a Zalaegerszegi Népművészet Egyesület és az Észak- Magyarországi Régió mesterei. Megtekinthető volt egy Felvidéki Néprajzi Gyűjtemény, a Nógrád Megyei Kézműves Műhely alkotóinak munkái, Varsányi, Rimóci hímzők, horgolók, népviselet készítők alkotásai. Egész nap kézműves vásár és kiállítás, játszótér, íjász bemutató, hintózás, kemencés kelt kalácsok, sütés-főzés várta az érdeklődőket.

KÉZMŰVES ÉRTÉKEK EURÓPÁBAN CÍMŰ SZAKMAI KONFERENCIA

2012.10.29. Kézműves Értékek Európában című szakmai konferenciára. A konferencia előadói a népi kézművességet és a tárgyalkotó művészetet ismerő szakemberek voltak. Kiemelt szerep jutott a ragyolci (szlovákiai) Motolla Baráti Kör vezetőinek és a Homoród-Karácsonyfalván tevékenykedő mestereknek. Az előadásokon kihangsúlyozták a kézműves értékek megőrzésének fontosságát. A szakmai konferenciát követő kötetlen beszélgetés lehetővé tette a tapasztalatok átadását és a felmerülő problémákra való közös megoldás keresését. A négy napos találkozó legfontosabb eredményei közé tartozik, hogy erősödött az eurorégióhoz tartozás. A kulturális sokszínűség elősegítette a kultúrák és a generációk közötti párbeszédet és javította a toleranciát.

EU 28 tagállamok

Európát építeni, közös európai megoldásokat találni az egész Európát érintő problémákra csak úgy lehet, ha az emberek, a tagállamok szervezetei és intézményei együttműködnek egymással, tanulnak egymástól, új gyakorlatot teremtenek.

A nemzetközi kapcsolatok építésének egyik legelterjedtebb formáját jelentik napjainkban a testvérvárosi, testvértelepülési kapcsolatok, amelyek megnyitják az utat a települések számára a nemzetközi programokban történő részvételre, új lehetőségeket teremtenek a fiatalok számára.

A testvértelepülési kapcsolatok a polgárok kezdeményezésére épülnek, és bár a hivatalos együttműködés kereteit az önkormányzatok képviselő-testületei alakítják ki, csak azok a kapcsolatok bizonyulnak életképesnek és hoznak eredményt, amelyben a lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozások aktívan részt vesznek és amelyeket magukénak éreznek. A testvértelepülési kapcsolatok nem pusztán cserekapcsolatok, segítik az emberek egymás mellett élését, a szolidaritást, közelebb hozzák és egyben egymás iránt megértőbbé teszik a különböző kultúrákban élő embereket. Varsánynak jelenleg 5 testvértelepülése van, akikkel igen aktív kapcsolatot tart fenn. Több közös projektben is részt vettek már. Jelen projekt keretében 4 együttműködő partnerrel dolgozunk, mivel az ötödik szereplő, a szerbiai Palics Önkormányzata nem tartozik az EU 28 tagállama közé.