Sedziejowice Község Önkormányzat

Urzad Gminy Sedziejowice (ul. Wielunska 6.)

Adószám: 8311085244

Hivatalos képviselője: Jerzy Kotarski- Wójt Gminy  Sedziejowice

Varsány testvértelepüléseinek sorában az első a lengyelországi Sedziejowice volt, amellyel a kapcsolatok 2005 augusztusára nyúlnak vissza, amikor is a lengyel település tánckara vendégeskedett Varsányban. A polgármesterek (Kiss Zoltán, a pályázó egyesület korábbi elnöke, illetve Zgyiszlava Blonyszkiego) közötti beszélgetés során felmerült a kapcsolatok kiépítésének lehetősége. A varsányi képviselő-testület 2005. szeptember 12-ei ülésén fogadta el a programot. 2005 novemberében a település vezetői utaztak Lengyelországba. Ekkor írták alá az együttműködési szerződést, mely a kultúrát, a gazdaságot és a turizmust érinti.

A majd 6500 főt számláló település Lodz régióhoz tartozik, mely 1975-1998 között Sieradz tartomány része volt. Hagyományőrzéseben kiemelkedő jelenőségű a szőlő termesztéshez kapcsolódó tevékenység, szokások, a szürethez kapcsolódó hagyományok. Egy labdarúgó klubbal büszkélkedhet a település, melynek junior és szenior csapata is van. A lakosság minden korosztálya aktívan részt vesz a kulturális- és sportéletben. A hagyományápolásnak nagy szerepe van itt, több kézműves mestere és néptánc csoportja által ismerheti meg a világ a település népművészetét. Az önkormányzat a lengyel közigazgatási törvényben előírt, közoktatási-. közművelődési-. és közjóléti feladatokat lát el. A város évek óta rendszeresen megrendezi a Tartományi Szüreti Fesztivált, amely nagy látogatottságot vívott ki magának az évek során.

A program célkitűzéseinek megfelelően bemutatják a település hagyományőrzési  sajátosságait, valamint ezek közösségi életben betöltött szerepét is. Bemutatják a település hagyományainak őrzését, a helyi családi gazdálkodók működési feltételeit, gazdálkodási környezetüket. A település vezetése, delegáltjai részt vesznek  a programban megtervezett műhelymunkákon, tapasztalatcseréken, tanulmányi utakon. Szakértőik előadást tartanak a különböző fórumokon.