Projekt-kompetencia fejlesztő tréning 2018. március 12 – 2018. április 27. között

Téma:

      EFOP-5.2.2-17-2017-00031 pályázat

A tréning 16 óra előadást és 48 óra gyakorlatot tartalmazott az alábbi témákban:

  • Egységes ügyviteli keretrendszer kialakításának módszere;
  • A projektben alkalmazható irodai programok használatának módja;
  • Kapcsolattartás, szóbeli, írásbeli kommunikáció a szakmai megvalósítók és a célcsoport körében;
  • Feladatorientált, kooperatív szemlélet kialakítása.

A tanácsadás célja a projektben részt vevő szakmai megvalósítók képességeinek és készségeinek fejlesztése annak érdekében, hogy az uniós pályázat időtartama alatt minden személy megfelelő felkészültséggel, szakmai tudással rendelkezzen.

A teljes pályázati ütemterv áttekintésre került. Az egyes programelemekért felelős személyek megjelölésre kerültek. A jelenlévők részt vettek a fejlesztő tréningen, ahol használható ismereteket és gyakorlati tudást szereztek a pályázat adminisztrációs és szakmai lebonyolításával kapcsolatban.

Projekt kompetenciafejlesztő tréningünkkel készítettük fel a szakmai megvalósítókat az uniós projekt megvalósítására alkalmas ismeretek és gyakorlat megszerzésre céljából. Egységes ügyvitelei keretrendszer kialakítása, működtetése, a projekt gördülékeny megvalósítása céljából. Ez a tréning a nemzetközi együttműködést szolgálja, hiszen partnereink közül három nem magyar anyanyelvű. Szükség volt a tréning tervezésére és megvalósítására, hiszen a jelenlegi pályázati dokumentációs rendszer egy új rendszer, nem hasonlít sem az általunk eddig használtakra, sem a partnereink által használtakra.

KategóriákEgyéb kategória