Szervezet bemutatása

A Varsányi Faluszépítő Hagyományőrző és Kulturális Egyesület 2006-ban alakult. Aktív, közösségépítő szerepe kiemelkedik a településen működő civil szervezetek közül. Nemzetközi szinten is jó hírnevet szerzett a településnek. Célja, hogy a hagyományőrzésen keresztül partnerséget alakítson ki a különböző nemzetiségű és gondolkodású emberek között. Az értékek képviseletét, az élet minden területén fontosnak tartja.

A szervezet tevékenységi köre

Varsány település kulturális, népművészeti, természeti értekéinek es örökségének ápolása, feltárása, megőrzése es bemutatása. A népművészet, a néphagyomány, a falu építészete iránt érdeklődő magánszemélyek és közösségek együttműködésének segítése. A népművészeti tárgyak, eszközök összegyűjtésének megszervezése. A feltart es megőrzendő szellemi, tárgyi, környezeti és természeti értékek széleskörű megismertetése. A helyi népviselet megőrzése. A népi vallásosság kulturális értekéinek megőrzése. A település kulturális értekéinek fellendítése.

A megjelölt célok érdekében az alábbi feladatokat látjuk el:

 • A falu és a térség értekéinek számbavétele.
 • A falu értekéit, emlékeit bemutató kiadványok készítése.
 • Idegenforgalmi rendezvények (kulturális találkozók, ünnepségek) koordinálása, turisztikai programok
 • kidolgozása.
 • A kulturális turizmus, falusi vendéglátás megszervezése, támogatása.
 • Kiállításokon a falu es a térség értekéinek bemutatása.
 • A természeti környezet védelmében fórumok, konferenciák szervezése.
 • Az amatőr művészeti csoportok és szakkörök támogatása.
 • A település értékeit feltáró kiadványok, sorozatok készítése.
 • Turisztikai marketing-tevékenység.
 • Pályázatok, készítése, lebonyolítása.
 • Az egyesület szervezi a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, elősegíti azok foglalkoztatását, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat lát el.

 

Az egyesület a fenti közhasznú tevékenységet az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan látja el:

 • Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának (művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének) a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása, művészeti intézmények és lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészeti alkotómunka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.
 • Előadó művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése.
 • Helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme.
 • Felnőttképzési tevékenység.
 • Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét.

 

Az egyesületnek egy aktív csoportja működik a Muskátli népdalkör, mely Fülöp Ferenc díjas táncosaival kiváló minősítést kapott a 2013-ban, a Kapuváron megrendezett hagyományőrző együttesek minősítésén.

Az egyesület napi kapcsolatot tart Varsány Község Önkormányzatával és a településen bejegyzett 9 civil szervezettel.

Az egyesület tagja a Muharay Elemér Népművészeti Szövetségnek, így minden évben részt vesz a Szövetség által szervezetett Hagyományőrzők Országos továbbképzésén. (2015-ben Varsány településen került megrendezésre)

A Muskátli népdalkör aktívan közreműködik a település rendezvényeinek szervezésében. (Lepényfesztivál, Szent Mihály napi Palóc Búcsú).

Számos felkéréseknek eleget tesznek. Más településeken, sőt az országhatáron túl is bemutatják műsorukat és a népviseletüket. Műsorukba tartozik a népdaléneklés, néptánc bemutatása, valamint népi szokásokhoz kapcsolódó színes műsor-összeállítások.

Varsány Község Önkormányzata LEADER pályázati támogatásból, START közmunkaprogram keretéből, illetve jelentős önkormányzati önerőből alakította ki a Hagyományőrzők Házát. Az önkormányzati tulajdonú épület a Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület használatában áll.

A felújított épület alkalmassá vált arra, hogy a Muskátli Népdalkör ott tartsa előadásait, a varsányi hagyományőrző termékeket bemutathassák, különböző konferenciákat rendezhessenek, a környékbeli kézművesek termékeit vásárlásra kínálják.

Az egyesület keretén belül működő Muskátli Népdalkör előadásainak, a varsányi hagyományőrzéssel kapcsolatos termékek bemutatásának ad helyet, um. népviselet, tárgyi eszközök, fotódokumentáció, stb. Ezen túlmenően vidékfejlesztéssel és hagyományápolással kapcsolatos tanácskozások, konferenciák megtartását is itt tervezzük a jövőben.

További funkcióként a Hagyományőrzők Házában helyi termékeket is bemutatunk. Ez jó kiegészítője a Kézművesportán működő „Portéka boltnak”, továbbá a Palóc Szekrény Galériának, ahol a térségben élő kézműves mesterek alkotásai vásárolhatók meg.

Az Egyesület aktív, közösségépítő szerepe kiemelkedik a településen működő civil szervezetek közül. Nemzetközi szinten is jó hírnevet szerzett a településnek. Célja, hogy a hagyományőrzésen keresztül partnerséget alakítson ki a különböző nemzetiségű és gondolkodású emberek között. Az értékek képviseletét, az élet minden területén fontosnak tartja. Határon átnyúló kapcsolatokat ápol.  A lokális értékek képviseletén és őrzésén túl bekapcsolódik a más régiók által közvetített értékek átadásába, a közös szereplések során.