Disszemináció – 2021. július 16-18.

Disszemináció – 2021. július 16-18.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: Tapasztalatok megosztása hazai szakemberek körében.

A rendezvény témája a tapasztalatok megosztás a hazai szakemberek körében, tréning, kompetenciafejlesztés keretén belül. Jövő-Műhely módszer tapasztalatinak bemutatása tréning keretében. Beszélgető kör tapasztalati kipróbálása. A Szakmai tervben a projekt utolsó félévére terveztük a 3 napos tréninget, amelyen 30 főt vontuk be – vállalásunknak megfelelően – több, mint 15 fő projekten kívüli személy részvételével.
Az eseményen kiemelt figyelmet kapott a falusi turizmus és a helyi vállalkozások szolgáltatásainak bívítése a generációk közötti egyre tágabb szakadék áthidalásának módszertana.
A tapasztalatok megosztását a továbbiakban is folytatjuk, része lesz a fenntartási időszak teljesítésében is.

Dungó Kulturális Egyesület Oklánd, Homoródkarácsonyfalva

Dungó Kulturális Egyesület (község Oklánd, Homoródkarácsonyfalva, nr 17,  megye Hargita 537226, Románia

Adószám:cod fisc. 16363533

Hivatalos képviselő: Benedek Enikő

Homoródkarácsonyfalva: 2010. október 10-én írta alá a két település közötti szerződést a két település polgármestere. A szerződés tartalmazza a kultúra, a sport, a turizmus, a gazdaság és a közoktatási intézmények közötti együttműködést. 2015-ben ünnepelte a két település a testvértelepülési megállapodás ötödik évfordulóját a Karácsonyfalván megrendezett Szelídgesztenye fesztiválon.

A testvértelepülések minden évben részt vesznek a varsányi hagyományőrző rendezvényeken. Nem csak a települési vezetők, de civil szervezeteik is gyakran látogatnak el hozzánk. Hagyományőrző csoportjaik rendszeres és szívesen látott vendégek a rendezvények színpadán. A mi csoportjaink is rendszeresen utaznak ki a testvérek hagyományőrző rendezvényeire.

Homoródkarácsonyfalva Hargita megyében található, Székelyudvarhelytől alig 21 kilométerre délkeletre, a Kis-Homoród völgyében fekszik. A magyar határtól 500 km-re fekvő erdélyi település lakói 90 %-a magyar nemzetiségű. Az 1200-as évek végén építették meg templomát, melyet a későbbiekben uralkodó korstílus, a gótika jegyében alakítottak át és adták át az unitárius egyházközösségnek. A települést híressé tette a templom tornyának egyik falába épített díszítőkő, melyen rovásírásos emléket fedeztek fel. Homoródkarácsonyfa nem csak tárgyi emlékeivel büszkélkedhet, hanem népművészetével, melyet egyesületeik révén sikeresen megőriztek.

A romániai település jelentős részben magyarlakta több magyar testvértelepüléssel is büszkélkedhet, melyet rendszeresen látogatnak.

A program célkitűzéseinek megfelelően bemutatják a település hagyományőrzési sajátosságait, valamint ezek közösségi életben betöltött szerepét is. Bemutatják a település hagyományainak őrzését, a helyi családi gazdálkodók működési feltételeit, gazdálkodási környezetüket. A program célkitűzéseinek megfelelően bemutatják a családi gazdaságok működésének helyi sajátosságait, valamint ezek közösségi életben betöltött szerepét is. Bemutatják a település hagyományainak őrzését, a „kaláka” munkavégzés értékteremtő és közösségépítő szerepét. A település vezetése, delegáltjai részt vesznek  a programban megtervezett műhelymunkákon, tapasztalatcseréken, tanulmányi utakon. Szakértőik előadást tartanak a különböző fórumokon.

A Dungó Kulturális Egyesület 2004-ben alakult, melynek fő célkitűzése a hagyományőrzés, kulturális programok, kirándulások, közösségi események szervezése, valamint az anyaországbeli testvérfalu kapcsolat ápolása és látogatása, tanfolyamok szervezése, mint turisztikai-, sajt és gyümölcs feldolgozó-, agrár-, turisztikai- és gyógynövény feldolgozási tanfolyam. Mindezzel szeretnénk hozzájárulni a fiatalok itthon maradásához.

Célkitűzéseik:

– Helyi hagyományaink, kulturális értékeink őrzése és ápolása

– Falu- és közösségfejlesztés

– közösségi ház létrehozása

Tevékenységeik:

– Turisztikai programok, események, kirándulások szervezése

– Faluturizmus fejlesztése.

– Idegenforgalmi, vendéglátóipari tanfolyamok szervezése helyi vállalkozók részére.

Már tizennegyedik alkalommal kerül megrendezésre október első szombatján a Szelídgesztenye Fesztivál. A Farsangi Gyermeklakodalmas tizenegyedik alkalommal lett megszervezve. Hagyományőrző rendezvényeik közé tartozik még a szüreti bál is. Az egyesület amatőr színjátszó csoportot is működtet.

A Homoród-karácsonyfalván megrendezett fesztiválon részt vett Magyarországról Varsány, Kozárd és Szarvasgede települések csoportjai, képviselői, valamint a Szlovákiai Ragyolc település Nógrád néptánccsoportja és delegációja.

Homoród-karácsonyfalva egy kis falucska a Kishomoród mentén. Egyike volt azon falvaknak, amelyek az elfogyás és az eltűnés útjára jutottak volna, ha nincs változás.

A faluban egész napos őszi fesztivált tartottak. Kora reggel megkezdődött a főzőverseny, amelynek az eredményei délután kerültek kihirdetésre. Határtalan Turizmus Fejlesztése -”best practice” címmel lebonyolításra került egy konferencia, melynek témája a közös turisztikai célpontok fejlesztése, népszerűsítése, marketingje és értékesítése volt. Délután Hagyományőrző napot tartottak a településen. A rendezvényt hagyományőrző külföldi és helyi csoportok színesítették. Emellett egész napos kézműves foglalkozást tartottak az érdeklődőknek. Elmondható, hogy életre szóló emberi és szakmai barátságok és kapcsolatok alakultak ki.

A Varsányi Faluszépítő Hagyományőrző Kulturális Egyesület évente több alkalommal részt vesz a fenti rendezvényeken, valamint az amatőr színjátszó csoportok találkozóján, az Echós szekér nyomában elnevezésű rendezvényen.November 10-re a Dungó Kulturális Egyesület meghívást kapott a budapesti Polgárok Házába a hagyományőrző lakodalmasunk bemutatására, ahol a Varsányi Faluszépítőkkel is találkoznak.

A Dungó Kulturális Egyesületet kitüntetésben részesítette 2010-ben az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület Hargita Megye Tanácsa, és Hagyományőrzési Forrásközpont értékteremtési díjjal jutalmazta meg.

Szívesen látnak mindenkit Karácsonyfalván, elmerülni a múltbeli értékekben, egy kellemes sétára a gesztenyésben, hűsítő csobbanásra a gyógyvizes medencében, vagy csak egyszerűen élvezni a helyiek vendégszeretetét.

 

 

 

Sedziejowice Község Önkormányzat

Urzad Gminy Sedziejowice (ul. Wielunska 6.)

Adószám: 8311085244

Hivatalos képviselője: Jerzy Kotarski- Wójt Gminy  Sedziejowice

Varsány testvértelepüléseinek sorában az első a lengyelországi Sedziejowice volt, amellyel a kapcsolatok 2005 augusztusára nyúlnak vissza, amikor is a lengyel település tánckara vendégeskedett Varsányban. A polgármesterek (Kiss Zoltán, a pályázó egyesület korábbi elnöke, illetve Zgyiszlava Blonyszkiego) közötti beszélgetés során felmerült a kapcsolatok kiépítésének lehetősége. A varsányi képviselő-testület 2005. szeptember 12-ei ülésén fogadta el a programot. 2005 novemberében a település vezetői utaztak Lengyelországba. Ekkor írták alá az együttműködési szerződést, mely a kultúrát, a gazdaságot és a turizmust érinti.

A majd 6500 főt számláló település Lodz régióhoz tartozik, mely 1975-1998 között Sieradz tartomány része volt. Hagyományőrzéseben kiemelkedő jelenőségű a szőlő termesztéshez kapcsolódó tevékenység, szokások, a szürethez kapcsolódó hagyományok. Egy labdarúgó klubbal büszkélkedhet a település, melynek junior és szenior csapata is van. A lakosság minden korosztálya aktívan részt vesz a kulturális- és sportéletben. A hagyományápolásnak nagy szerepe van itt, több kézműves mestere és néptánc csoportja által ismerheti meg a világ a település népművészetét. Az önkormányzat a lengyel közigazgatási törvényben előírt, közoktatási-. közművelődési-. és közjóléti feladatokat lát el. A város évek óta rendszeresen megrendezi a Tartományi Szüreti Fesztivált, amely nagy látogatottságot vívott ki magának az évek során.

A program célkitűzéseinek megfelelően bemutatják a település hagyományőrzési  sajátosságait, valamint ezek közösségi életben betöltött szerepét is. Bemutatják a település hagyományainak őrzését, a helyi családi gazdálkodók működési feltételeit, gazdálkodási környezetüket. A település vezetése, delegáltjai részt vesznek  a programban megtervezett műhelymunkákon, tapasztalatcseréken, tanulmányi utakon. Szakértőik előadást tartanak a különböző fórumokon.

 

Ragyolci Önkormányzat

Radzovce (Radzovce 506, 985 58 Radzowce, Slovakia,

Adószám: 20211151107

Hivatalos képviselője: Ing. György Péter).május 22-én, a Nemzetközi Agroturisztikai fesztivál keretében, ünnepélyes keretek között írta alá Kiss Zoltán, a pályázó egyesület korábbi elnöke, Varsány község polgármestere és György Péter Ragyolc község polgármestere a két település között megkötött együttműködési megállapodást.

Ragyolc község Szlovákiában, a Besztercebányai kerületben, a Losonci járásban, az Abroncsosi mikrorégióban helyezkedik el. Nagyon jó turisztikai, sport- és üdülési lehetőségekkel bíró, jelentős turisztikai központ. 2011-ben 1574 lakosából 1059 magyar és 404 szlovák volt. A mai falu kezdetei valószínűleg a 11. századig nyúlnak vissza, amikor határőr szolgálatot ellátó népek megerősített települése alakult ki a területén. Jelentősnek mondható civil szervezete a helyi sportegyesület és az 1927-ben alapított önkéntes tűzoltó egyesület is. Varsány községgel 2009. szeptemberében írtak alá testvértelepülési megállapodást. Az önkormányzat a szlovák közigazgatási törvényben előírt, közoktatási-. közművelődési feladatokat látja el.

A településen Magyar Nemzetiségi Önkormányzatot és magyar-szlovák kéttannyelvű oktatási intézményt működtet.

Kiemelt jelentőségű a sport-, és szabadidős tevékenységek támogatása. Szervezett szociális ellátás és idősgondozás folyik a faluban. Aktív hagyományőrző csoport és Nyugdíjas klub biztosítja az idős korosztály részvételét a község társadalmi életében.  Néptánc csoportja és énekara őrzi és gyűjti a helyi palóc hagyományokat. Falusi turizmusában kiemelkedő jelentősége van a hagyományőrzésnek.

A nagyon közkedveltek ragyolci Nógrád néptánccsoport bemutatói, regionális ételek kínálásával és borkóstolóval egybekötve.

Rendszeresen megrendezik az Ipoly Menti Művészeti Fesztivált Ragyolcon. A kétnapos rendezvényen szerepet kapnak a helyi és a környékbeli hagyományőrző csoportok.

A kétnapos rendezvény programja: A Nógrád folklórja – hagyományőrző műsorben, fellépnek a losonci Pitypang, a somoskőújfalusi Kisgömböc, a ragyolci Kis Nógrád gyermektánccsoportok, a ragyolci alapiskola diákjai a karancslapujtői Karancs néptáncegyüttes, a losonci Ipeľ néptánccsoport, a ragyolci Jázmin nőikar, a fülekkovácsi Mezeicsokor, a rappi Kéknefelejcs, a ragyolci nyugdíjasklub, a csákányházi Gyöngyvirág éneklőcsoport, a varsányi Muskátli hagyományőrzők, a szécsényi Iglice néptáncegyüttes, a lukanényei citerazenekar és a ragyolci Nógrád Néptáncegyüttes. Kiemelkedő szerepet és mindig nagy tapsot kapnak a környékbeli gyermek- mesemondók.

A fesztivál második napja minden évben hagyományos ünnepi szentmisével kezdődik a ragyolci római-katolikus templomban. Délután nyitja kapuit a Cselédudvarban a kézművesek kirakodóvására, ahol a környék kézművesei mutatják be és kínálják termékeiket. A fesztivál ideje alatt néprajzi kiállítás tekinthető meg a csákányházi kultúrházban, a ragyolci közösségi házban régészeti kiállítás és kézimunka kiállítás várja a kedves vendégeket. A sokszínű program mellett házias ételekkel és italokkal várnak mindenkit a szervezők

A Ragyolci önkormányzat több éve megrendezi nemzetközi találkozóját: „Nemzetek és kultúrák találkozása” címmel, ahol  gazdag kulturális program várja a résztvevőket. Az esemény nemzetközi táncházzal zárul.

A program célkitűzéseinek megfelelően bemutatják a település hagyományőrzési  sajátosságait, valamint ezek közösségi életben betöltött szerepét is. Bemutatják a település Palóc hagyományainak őrzését, a helyi családi gazdálkodók működési feltételeit, gazdálkodási környezetüket. A település vezetése, delegáltjai részt vesznek  a programban megtervezett műhelymunkákon, tapasztalatcseréken, tanulmányi utakon. Szakértőik előadást tartanak a különböző fórumokon.

Közismert a ragyolci Jázmin női kar (Tóth Ágnes zenetanár vezetésével immár 17. éve) és az idén 39 éves, országos rendezvényeken rendszeresen szereplő Nógrád néptáncegyüttes (koreográfusa két évtizede a salgótarjáni Braun Miklós), s ma már nyugdíjasénekkaruk is van. A kóruséneklésnek egyébként nagy hagyománya van a faluban, valamikor vegyes kar is működött itt. A kóruséneklésben nemzedékek váltják és egészítik ki egymást; mint mondják, a lányok jönnek-mennek, a fiúk jelentik a kopjafákat.

A palócok egy eredetűek a magyarokkal, közösségük ezer éves múltra tekint vissza. Varsány és Ragyolc rendszeresen részt vesznek egymás rendezvényein.

Otmuchów

Gmina Otmuchów, ul Zamkowa 6. 48-385 Otmuchów

NIP: 753-23-88-623.

Hivatalos képviselő: Jan Woznaik- Burmistrz Otmuchow

Július 4-én, a lengyelországi Otmuchów településen, ünnepélyes keretek között írta alá Kiss Zoltán a pályázó egyesület korábbi elnöke, Varsány község polgármestere és Jan Woźniak Otmuchów község polgármestere a két település között megkötött együttműködési megállapodást.

A megállapodás szerint a jövőben a két település a béke, barátság, és szabadság jegyében szorosabb kapcsolatokat fejleszt ki a kultúra és a művészet, a sport és a turizmus, a közoktatás és gazdaság területén.

A Nyári Virágfesztivált 1973 óta minden évben megrendezik. A rendezvény kulturális esemény, amelyet a virágoknak szentelnek, melyekkel népszerűsíteni szeretnék az opolei régiót. A kiáltáson bemutatjuk a virágtermelők munkájának eredményét, valamint a régió kulturális eseményeit. A rendezvénysorozaton részt vesznek a baráti régiók s külföldi partnerek is. A rendezvénysorozat  a látogatók nagy tömegeit szólítják meg, s mindazokat akik ebben az időben az  Otmuchów és Nysa tavak partján pihennek. A rendezvénysorozatot évek óta virágfelvonulás nyitja meg. A kiállításon vágott virágokat, cserepeseket és díszbokrokat, fákat láthatunk s sok egyéb kiállítás is megrendezésre kerül a XIII. századi várban, s a szabadtéren a kézművesek bemutatják termékeiket. A kiállítások mellett egész nap különböző műsorokat tartanak a színpadon a gyerekeknek kezdődő délelőtti rendezvényektől az egész későig, éjfélig tartó előadásokig. A színpadon megjelennek német, ukrán, magyar, román hagyományőrző együttesek is.

A helyi szervezetek hagyományápolása kiemelkedő. Az aktív kulturális szervezetek a világot járva ismertetik meg a lengyel népművészettel az embereket. A fiatalok és idősek egyaránt tevékenyen vesznek részt a település kulturális életében. Kiemelt jelentőségű a helyi sportélet, így a lakosoknak lehetőségük nyílik hogy a sport és a hagyományápolás révén kapcsolatot teremtsenek más országok egyesületeivel, szervezeteivel. Az önkormányzat a lengyel közigazgatási törvényben előírt, közoktatási-, közművelődési-, és közjóléti feladatokat lát el. 2008. július 4-én, a Lengyelországi Otmuchów településen, ünnepélyes keretek között írta alá Varsány község polgármestere és Otmuchów község polgármestere a két település között megkötött együttműködési megállapodást.

A megállapodás szerint a jövőben a két település a béke, barátság, és szabadság jegyében szorosabb kapcsolatokat fejleszt ki a kultúra és a művészet, a sport és a turizmus, a közoktatás és gazdaság területén.

A program célkitűzéseinek megfelelően bemutatják a település hagyományőrzési sajátosságait, valamint ezek közösségi életben betöltött szerepét is. Bemutatják a település hagyományainak őrzését, a helyi családi gazdálkodók működési feltételeit, gazdálkodási környezetüket. A település vezetése, delegáltjai részt vesznek  a programban megtervezett műhelymunkákon, tapasztalatcseréken, tanulmányi utakon. Szakértőik előadást tartanak a különböző fórumokon.

Pályázat indító egyeztetés „kich-off meeting”: 2018. január 17.

Téma:

EFOP-5.2.2-17-2017-00031 pályázat indító egyeztetés „kich-off meeting”

 

Áttekintésre került a program teljes időszakának ütemterve. A szakmai tervet aktualizálni kell. Összhangban az együttműködő szervezetek programjaival. A program elején projekt-kompetencia fejlesztő tréninget kell tartani, ahol a projektben részt vevő szakmai megvalósítók képzésére kerül majd sor. Erre a sikeres szakmai megvalósítás érdekében kerül sor. A projekt egy régi alapokon nyugvó partneri kapcsolat újrahangolását kívánja meg. Az egyeztetés során részletesen átbeszéltük a tennivalókat. Folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció szükséges. Megfelelő és időben történő egyeztetés érdekében rögzíttettük a kapcsolattartás menetét, felelőseit. Bízunk benne, hogy a projektben végzett közös munka újabb hosszútávú, gyümölcsöző kapcsolatot eredményez.

 Kick-off meeting fotódokumentáció galéria