KÉZMŰVES ÉRTÉKEK EURÓPÁBAN CÍMŰ SZAKMAI KONFERENCIA

2012.10.29. Kézműves Értékek Európában című szakmai konferenciára. A konferencia előadói a népi kézművességet és a tárgyalkotó művészetet ismerő szakemberek voltak. Kiemelt szerep jutott a ragyolci (szlovákiai) Motolla Baráti Kör vezetőinek és a Homoród-Karácsonyfalván tevékenykedő mestereknek. Az előadásokon kihangsúlyozták a kézműves értékek megőrzésének fontosságát. A szakmai konferenciát követő kötetlen beszélgetés lehetővé tette a tapasztalatok átadását és a felmerülő problémákra való közös megoldás keresését. A négy napos találkozó legfontosabb eredményei közé tartozik, hogy erősödött az eurorégióhoz tartozás. A kulturális sokszínűség elősegítette a kultúrák és a generációk közötti párbeszédet és javította a toleranciát.