Projektazonosító szám: EFOP-5.2.2-17-2017-00031

Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális
 Egyesület
Dátum:2019. március 1 – 2019. május 31.
Esemény megnevezése:A kérdőíves felmérés összesítő táblázata a helyi identitás elősegítése témakörben
Helyszíne:Varsány
Nem ÖSSZ.:
Férfi 28
 72
Életkor  
18-25 12
26-50 62
51- 26
Iskolázottság  
<8 ált. 0
8 ált. 3
szakm. 7
érettségi 12
főisk. 50
Lakhely  
Város >150000 lakos 0
Város < 15000 lakos 21
Község >3000 lakos 0
Község <3000 lakos 79
Község <1000 lakos 0
Tagja helyi csop-nak, szerv-nek?  
Bejegyzett civil szerv. 28
Egyházi szerv. 7
Baráti kör 3
Nyugdíjas klub 4
Sport egy. 11
Hagyományőrző szerv. 12
Nem tagja ilyen szerv-nek 47
Egyéb, éspedig 0
Részt venne új civil szerv. alakításában, tevékenységében?  
igen 38
nem 39
nem tudom 23
Mit tud felajánlani a település közösségfejl. érd?  
pénz 3
önkéntes munka 66
tudás 18
semmi 29
Egyéb, éspedig 1
Mely szórakozási lehetőségek érhetők el lakóhelyén?  
mozi 0
színház 29
Sport egy. 46
szakkör 49
zenei rend.koncertek 79
Tükrözi a lakóhelye a kult.jellegzetességeket?  
egyáltalán nem 1
részben 43
teljes egészében 56
hiányolom 0
Ismeri a környék nemzetiségeinek kultúráját?  
egyáltalán nem 1
részben 51
jól 48
Települési programok fiataloknak  
igen 66
nem 4
nem tudom 30
Kötődés, identitás  
nem szeretek itt élni 0
nem szeretek itt élni, de elfogadom 18
szeretek itt élni 57
nagyon szeretek itt élni 25
Honnan szerez tudomást a köz.eseményekről?  
lakossági fórum 16
hirdetőtábla 14
helyi újság 19
weboldal 29
FB csop. 83
Egyéb, éspedig 0
Kapcs. Környező tel.  
jól 39
elégséges 41
fejlesztésre szorul 20
milyen rendezvényeken venne részt?  
egészséges életm. 35
életmód tan. 25
nemzetiségi napok 5
könyvbem.felvil. Előad. 13
sport.leh. 20
hagyományőrző tev. 32
családi progr. 64
Hol kéne fejlődni?  
munkahely teremtés 43
munkanélküliek képzése 36
közösségépítés, programok 29
helyi rendezvények 16
fiataloknak, családoknak több program 42
több sport 25
középisk.-ba járók bejárását segítő intézked. 6
Egyéb, éspedig 0
Tanulható szakmákkal lehet munkát találni?  
igen 7
nem teljesen 57
egyáltalán nem 29
nem tudom 7
Milyen mértékű a munkanélküliség?  
nagyon sok munkanélküli van 22
több mint 50% munkanélküli 16
nem jelentős számú 62
nincsenek munkanélküliek 0
Hogyan lehet segíteni a munkanélkülieken?  
Helyi mh-ek teremtése 29
vállalkozások ide csábítása 42
hagyományos mesterségek 14
vállalkozások bővítése 15
Gyermekes családok helyzete?  
megfelelő, van jövőkép 11
elégséges, nincs jövőkép 55
elviselhető 32
elviselhetetlen, kilátástalan 2
Ön szerint mely területen vállalnának a fiatalok szívesen munkát helyben vagy a környéken?  
mezőgazd. 1
könnyűip. 16
szolgáltatóip. 68
vendégl. 28
turisztika 20
Egyéb, éspedig 0
Ön szerint mi motiválná a fiatalokat, hogy a telülésen vállaljanak munkát?  
több munkahely 28
szakmai fejlődés 59
pezsgőbb kulturális élet 8
olcsóbb lakhatás 5
Milyen intézkedések szükségesek a fiatalok helybenmaradásának ösztönzésére?  
több szabadidős, szórakozási lehetőség 33
képzések, tréningek 49
lakhatás támogat. 38
testmozgás egészséges életmód tám. 15
szemléletformálás 35
elérhető humán közszolgát. 41
Egyéb, éspedig 0
Mennyi utazási időt tart elfogadhatónak középiskolába, munkahelyre utazásra vonatkozóan?  
semennyit 3
max. 30 perc 86
akár 1-1,5 óra 9
max. 2 óra 0
akár másik településen is érdemes lehet lakni 2