életmódot erősítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítása témakörben. EFOP-5.2.2-17-2017-00102

Kérdőív

A helyi identitás erősítése témakörben. EFOP-5.2.2-17-2017-00031

Kérjük, hogy a válaszait jelölje x-el. A kérdőív kitöltése anonim.

1.Az Ön neme
1Férfi 
2 
2.Az Ön életkora
118-25 
226-50 
351- 
3.Az Ön iskolázottsága
1Kevesebb mint 8 osztály 
28 általános 
3Kitanult valamilyen szakmát 
4Érettségit tett 
5Érettségi után szakmát szerzett 
6Főiskolai/egyetemi diplomája van 
4.Az Ön lakóhelye
1Város, több mint 15.000 lakossal 
2Város, kevesebb mint 15.000 lakossal 
3Község, több mint 3000 lakossal 
4Község, kevesebb mint 3000 lakossal 
5Község, 1000 főnél kevesebb lakossal 
5.Tagja valamelyik helyi csoportnak, szervezetnek az alábbiak közül?
1Bejegyzett civil szervezet 
2Egyházi szervezet 
3Baráti kör 
4Nyugdíjas klub 
5Sport egyesület 
6Hagyományőrző szervezet 
7Nem tagja semmilyen hasonló szervezetnek 
8Egyéb, éspedig:
6.Részt venne-e egy új civil szervezet alakításában és tevékenységében?
1Igen 
2Nem 
3Nem tudom 
7.Ön mit tudna felajánlani a település közösségfejlesztése érdekében? (Több válasz is adható.)
1Pénz 
2Önkéntes munka 
3Tudás 
4Semmit sem tudok felajánlani 
5Egyéb, éspedig:
8.Az alábbiak közül mely szórakozási, kikapcsolódási lehetőségek érhetőek el lakóhelyén?
1Mozi 
2Színház 
3Sportolási lehetőség 
4Szakkörök 
5Zenei rendezvények, koncertek 
9.Ön szerint tükrözi-e lakóhelye az  e területre jellemző kulturális jellegzetességeket?
1Egyáltalán nem 
2Részben 
3Teljes egészében 
4Hiányolom: 
10.Jól ismeri-e a környéken élő nemzetiségek kultúráját, hagyományait?
1Egyáltalán nem
2Részben
3Jól
11.Az Ön településén elérhetőek-e olyan programok, foglalkozások, amelyek rendszeresen összefogják az itt élő fiatalokat?
1Biztosan tudom, hogy igen 
2Biztosan tudom, hogy nem 
3Nem tudom 
12.Mennyire érzi erősnek magában a településhez, a térséghez való kötődést, identitást?
1Egyáltalán nem szeretek itt élni 
2Nem különösebben szeretek itt élni, de elfogadom, hogy itt élek 
3Szeretek itt lakni 
4Nagyon szeretek itt lakni 
13.Honnan szerez tudomást a helyi közéleti, közérdekű eseményekről? (Több válasz is adható.)
1Lakossági fórum 
2Hirdető táblák 
3Helyi újság 
4Weboldal 
5Közösségi oldal, Facebook csoport 
6Egyéb, éspedig:
14.Milyennek tartja a kapcsolatot a környező településekkel?
1A településen élők és a környező településeken élők kapcsolata jónak mondható 
2A településen élők és a környező településeken élők kapcsolata elégségesnek mondható 
3A településen élők és a környező településeken élők kapcsolata fejlesztésre szorul 
15.Véleménye szerint milyen ügyekben lehetne összefogni a környező településekkel? (Több válasz is adható.)
1Közlekedésfejlesztés 
2Kulturális programok szervezése 
3Munkahelyek teremtése 
4Hagyományőrző tevékenység 
5Közösségfejlesztés 
6Egészségügyi szolgáltatások 
7Egyéb, éspedig:
16.Milyen típusú rendezvényeken venne szívesen részt a lakóhelyéhez közel? (Több válasz is adható.)
1Egészséges életmódhoz kapcsolódó családi programok 
2Életmód tanácsadás 
3Tematikus nemzetiségi napoik 
4Könyvbemutatók, felvilágosító előadások 
5Több sportolási lehetőség 
6Hagyományőrző kulturális rendezvények 
7Komplex családi programok, ahol az egészségnevelés, sportolás, szórakozás egyaránt helyet kap 
17.Melyik az a terület, ahol az Ön életterében a legjobban szükség lenne a fejlődésre? (Több válasz is adható.)
1Helyi munkalehetőségek teremtése 
2Munkanélküliek képzése, átképzése, segítség az elhelyzekedésükben 
3Közösségépítés, közösségi programok szervezése 
4Helyi rendezvények szervezése 
5Fiataloknak, kisgyermekes családoknak több program, szórakozási lehetőség szervezése 
6Több sportolási lehetőség 
7Középiskolába járó fiatalok napi bejárását, tanulását segítő intézkedések 
8Egyéb, éspedig:
18.Mit gondol, az elérhető közelségben tanulható szakmák megszerzésével könnyen lehet a környéken munkát találni?
1Igen 
2Nem teljes mértékben 
3Egyáltalán nem 
4Nem tudom 
18.Mit gondol, milyen mértékű lehet a munkanélküliség a környezetében?
1Nagyon sok munkanélküli van 
2A felnőtt, aktív lakosság több mint a fele munkanélküli 
3Vannak munkanélküliek, de számuk nem jelentős 
4Nincsenek munkanélküliek 
19.Mely utat látja leginkább járhatónak a munkalehetőségek, elhelyzezkedési lehetőségek tekintetében?
1Helyi munkahelyek teremtése 
2Működő vállalkozások térségbe történő terjeszkedésének elősegítése 
3Hagyományos mesterségek visszatanulása, gyakorlása 
4Egyéni vállalkozások, őstermelői kör, családi vállalkozások bővítése 
20.Milyennek látja Ön a gyermekes családok helyzetét a településen?
1Teljes mértékben megfelelő, van jövőképük 
2Elégséges, de a jövőkép nem bíztató 
3Elviselhető 
4Elviselhetetlen, kilátástalan 
21.Ön szerint mely területen vállalnának a fiatalok szívesen munkát helyben vagy a környéken?
1Mezőgazdaság 
2Könnyűipar 
3Szolgáltatóipar 
4Vendéglátás 
5Turisztika 
6Egyéb, éspedig:
22.Ön szerint mi motiválná a fiatalokat, hogy a telülésen vállaljanak munkát?
1Több munkahely 
2Szakmai fejlődés lehetősége 
3Pezsgőbb kulturális élet 
4Olcsóbb lakhatási lehetőségek 
23.A munkahelyteremtés mellett hogyan, milyen intézkedésekkel lehetne a fiatalok helybenmaradását ösztönözni, a fiatalok számára vonzóbbá tenni a települést? (Maximum 3 választ jelöljön meg!)
1Több szervezett szabadidő-eltöltési, szórakozási lehetőség biztosítása 
2Képzések, tréningek szervezése, tudásszintjük javítására 
3Lakhatás támogatása 
4Testmozgás, egészséges életmód támogatása, ösztönzése 
5Fiatalok közösségépítésének támogatása 
6Szemléletformálás egymás jobb elfogadása érdekében 
7Elérhető humán közszolgáltatások (bölcsőde, óvoda, általános iskola, egészségügyi intézmények) 
8Egyéb, éspedig:
24.Mennyi utazási időt tart elfogadhatónak középiskolába, munkahelyre utazásra vonatkozóan?
1Semennyit, ezeknek gyalog megközelíthetőknek kellene lenniük 
230 percet maximum 
3Akár 1, másfél óra is elfogadható lehet megfelelő közlekedéssel 
4Maximum 2 órát 
5Egy jó iskola vagy munkahely miatt érdemes akár ideiglenesen vagy véglegesen is másik településen lakni