Műhelymunka – 2019. május 7.

Műhelymunka – 2019. május 7.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: A kérdőív megalkotása, a végleges kérdőív szétosztása

Szakmai tervünkben kötelezően vállalt kutatási témánk: Közösségfejlesztés a hagyományok tükrében. Közösségfejlesztő szervezetek hálózati együttműködése, tapasztalatcserék erősítése. A fiatalok összefogása, az identitás erősítése, hagyományőrzés jegyében.
A kutatásba bevont személyek száma: 100 fő a Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület hatóköréből, valamint 100 fő Dungó Kulturális Egyesület, Oklánd, Homoródkarácsonyfalva szervezeteinek hatóköréből.
A szakmai megvalósítók már jól ismerik az alkalmazni kívánt kutatási módszereket, és ennek megfelelően megalkották a kérdőíveket. A kérdőívek megalkotásánál fontos szempont volt a mérhetőség, ezért a kérdőív kérdéseit nagy körültekintéssel úgy alkottuk meg, hogy abból az összegzés során majd számszerűsíthető, releváns adatokat lehessen közölni. A kérdőívek végleges megfogalmazása és formába öntése után a kérdőíveket kiosztottuk, hogy kitöltésre kerülhessenek.