Műhelymunka – 2019. június 7.

Műhelymunka – 2019. június 7.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: A kérdőívek összesítése

A felhívás előírása szerint feladatunk egy kutatás megvalósítása a választott szolgáltatási területen legalább két országban (ebből az egyik lehet Magyarország, a másik egy uniós tagállam) legalább 100-100 fős célcsoport körében.
A konkrét kutatási téma: Közösségfejlesztés a hagyományok tükrében. Közösségfejlesztő szervezetek hálózati együttműködése, tapasztalatcserék erősítése. A fiatalok összefogása, az identitás erősítése, hagyományőrzés jegyében.
A kérdőívek begyűjtését követően a helyi szakmai megvalósítóktól és a külföldi partnerektől a mai, soron következő műhelymunkánk foglalkozásának témája a kérdőívek összesítése volt. A kérdőívek a helyi identitás elősegítése témakörében, Varsány és Homoródkarácsonyfalva vonatkozásában készültek. A kérdőívek feldolgozását, összesítését elektronikus úton végeztük el, természetesen Varsány és Homoródkarácsonyfalva vonatkozásában külön-külön. A kérdőívek összesítésének eredményéről egy táblázatos összefoglaló készült, mely szakmai beszámolónk része lesz.