Műhelymunka – 2019. április 30.

Műhelymunka – 2019. április 30.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: Párbeszédkör

A mai műhelymunka alkalmával egy, úgyszintén a szakmai tervünkben vállalt készségfejlesztő módszer elindításával foglalkoztunk. A résztvevők megismerkedtek Han¬kiss Elemér és munkatársai kezdeményezésére a 90-es évek közepe táján nálunk is meghonosodott párbeszédkör – módszerrel. Az általuk kiadott módszertani füzet a vita és a párbeszéd szembeállításával mutatja be a társadalmi részvétel kívánatos modelljét, a polgárok és szervezeteik általi párbeszéd során megszülető konszenzust. Ezt mi különös tekintettel a fiatalok körében kívánjuk megvalósítani. A műhelymunkán résztvevők egyöntetűen egyetértettek abban, hogy a fiatalokat 21. századbeli életmódjukból adódóan aktivizálni kell a valós közösségi életre. Szükség van szociális kompetenciáik fejlesztésére, hiszen sokuknál az elsődleges szocializáció is hiányosságokat mutat, másrészt, a település elhelyezkedéséből, szerkezetéből adódó sajátosságok miatt részlegesen, de szükségszerűen csorbát szenved. Az előbbiek miatt kauzális, hogy kommunikációs készségeiket, konfliktuskezelési módszereiket is fejlesszük. A módszer ismertetése után speciális, helyi jelenségekre reflektálva alkottuk meg az e módszer során alkalmazni kívánt feladatokat.