Helyi rendezvény – 2021. június 26.

Helyi rendezvény – 2021. június 26.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: Palóc települések találkozója

Varsány község évek óta ápol szakmai és baráti kapcsolatokat a szomszédos településeivel. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy megismerjük egymás szokásait, hagyományait, megmutassuk értékeinket és nem utolsó sorban partnerek legyünk azokban a pályázatokban, amelyekkel kölcsönösen tudjuk fejleszteni településeinket, biztosítva ezzel az ott lakók életkörülményeinek javulását.
Településünkön 10 civil szervezet van bejegyezve, mely szervezetek folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással, az önkormányzattal és a vállalkozásokkal. Partnerséget építünk. Az összefogást mi sem bizonyítja jobban, minthogy a községünk néhány év alatt megye-és országhatárokon túli ismertségre és elismertségre tett szert. A Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület Varsány település kulturális, népművészet értékeinek és örökségének ápolására, feltárására, megőrzésére és bemutatására jött létre 2006-ban. Az egyesület 2021-ben ünnepli 15 éves fennállását. Feladata a művészet, a néphagyomány, a falu építészete iránt érdeklődő polgárok és közösségek együttműködésének segítése. Évről évre együtt dolgozik az önkormányzattal a helyi rendezvények megszervezésében. 2021-re az önkormányzat a teljes körű programbonyolítást az egyesületre bízta.
A Palóc-települések találkozója időpontja 2021.06.26. A rendezvény alkalmat adott arra, hogy Varsány község szomszédos települései (Rimóc, Nógrádsipek, Nagylóc, Szécsény és Hollókő) delegációi, hagyományőrző csoportjai ellátogassanak hozzánk. A rendezvényen felidéztük a Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület megalakulásának történetét. Sor került egy szakmai konferenciára, melynek témája: 2021. a civil szervezetek szerepe a települések élhetővé tételében, helyi tapasztalatok átadása, illetve a közös Európai Uniós projektek kidolgozása, az együttműködések erősítése. A szakmai konferenciára a témában járatos szakembereket hívtunk meg.
Új kapcsolatok jöttek létre az önkormányzat, a civil szervezetek, a vállalkozók és elsősorban a polgárok, családok között.
A palóc identitás és közösséghez való tartozás érzésének növelése érdekében hagyományőrző csoportok fellépéseivel, valamint a vendég művészek kulturális bemutatóival szórakoztattuk a közönséget.