Műhelymunka – 2018. július 18.

Műhelymunka – 2018. július 18.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: A JÖVŐ-MŰHELY módszer

A közösségi problémák feltárásának, súlyozásának és a jövőbeni közösségi tevékenységek kiválasztásának leggyorsabb módszere az ún. Jövőműhely”- módszer, amely hatékony tervezéshez vezet el bennünket. Ezt a módszert szeretnénk kipróbáltatni, és mint készséggé formált gyakorlatot átadni a fiataloknak.
A Jövő – műhely módszert részletesen ismertettük a jelenlévőkkel. A résztvevőkkel összegeztük a 2018. második félévi program szerinti teendőket, feladatokat, az elérendő célokhoz vezető lépések szükségességét. Ennek kapcsán áttekintettük a pályázati ütemtervet. Megbeszéltük a hat napos Jövő-műhely tábor programjait, a megvalósítással kapcsolatos feladatokat, melyeket ki is osztottunk. Bevontuk a fiatalokat a tábor szervezési feladataiba. Egyeztettük a soron következő, mezőkövesdi tanulmányutunk időpontját. A tanulmányúttal kapcsolatos szervezési feladatokat is kiosztottuk.

Műhelymunka – 2018. április 12.

Műhelymunka – 2018. április 12.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: Intézményesített együttműködés kialakítása, szerződéskötések

A Műhelymunkán részt vettek a külföldi partner szervezetek képviselői is. Aláírásra került a négy leendő partnerszervezet és egyesületünk közötti szerződés. Ezzel megtörtént a szakmai tervben is megjelölt intézmények közti hivatalos kapcsolatfelvétel. Sor került a pályázat keretében történő intézményesített együttműködés kereteinek kialakítására. A kapcsolattartó személyek kijelölésre kerültek minden együttműködő partner részéről, aktualizáltuk az elérhetőségi adatokat.
A partner szervezetek részére ismertetésre került a teljes pályázati program. Megjelöltük azokat a programokat, amelyeken számítunk a külföldi partnerek személyes jelenlétére.
Átadásra került a külföldi szervezetek megjelent képviselői részére az aktualizált programterv. Az aktualizált szakmai programból nagyobb hangsúlyt fektettünk az első évben megvalósuló programokra.

Műhelymunka – 2018. január 17.

Műhelymunka – 2018. január 17.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: Pályázat indító egyeztetés – „kich-of meeting”

Áttekintettük a pályázat programjának ütemtervét a projekt teljes időszakára vonatkozóan. Megállapítottuk, hogy a szakmai tervet aktualizálnunk kell, hogy összhangban legyünk az együttműködő szervezetek betervezett programjaival.
Projektünk elején projekt-kompetencia fejlesztő tréningen kell részt venniük azoknak a személyeknek, akiknek munkájára számítunk a projekt szakmai megvalósítása során, hogy mindenképpen meg tudjunk felelni a pályázat felhívásában szereplő valamennyi kritériumnak a sikeres teljesítés érdekében.
A projekt egy régi alapokon nyugvó partneri kapcsolat újrahangolását kívánja meg. Az egyeztetés során részletesen átbeszéltük a tennivalókat. Kijelöltük az egyes munkafolyamatokért felelős személyeket. Folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció szükséges. Megfelelő és időben történő egyeztetés érdekében rögzíttettük a kapcsolattartás menetét, felelőseit. Bízunk benne, hogy a projektben végzett közös munka újabb hosszú távú, gyümölcsöző kapcsolatot eredményez.

Előkészítő szakmai műhely – 2017. december 18.

Előkészítő szakmai műhely – 2017. december 18.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 pályázat részletes ismertetése, ötletelés, valamint szakmai megvalósítók, felelősök kiválasztása

Részletesen ismertettük az EFOP-5.2.2-17-2017-00031 számú projekt felhívásában szereplő sarkalatos pontokat, melyek szorosan kapcsolódnak a megvalósítás során teljesítendő elvárásokhoz. Kiemelt feladatként tarjuk szem előtt a projektben meghatározott rendezvények maradéktalan megvalósítását. Cél, hogy hosszú távú együttműködést tudjunk kialakítani a bevont települések között, továbbá, hogy a tanulmányutakon szerzett tapasztalatokat adaptáljuk saját településünkre.
Megtörtént Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testület tagjainak tájékoztatása a pályázati programról, annak részleteiről, a bevonásra kerülő partnerekről. A szakmai megvalósítók kiválasztása után a feladatok kiosztásra kerültek, a felelősöket kiválasztottuk, a feléjük támasztott követelményeket részletesen ismertettük a jelenlévőkkel. A projekt keretein belül tervezett események, programok, rendezvények időbeliségét, tartalmát, célját részletesen kidolgoztuk, és ennek alapján elkészítettük az ütemtervet.