Műhelymunka – 2018. január 17.

Műhelymunka – 2018. január 17.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: Pályázat indító egyeztetés – „kich-of meeting”

Áttekintettük a pályázat programjának ütemtervét a projekt teljes időszakára vonatkozóan. Megállapítottuk, hogy a szakmai tervet aktualizálnunk kell, hogy összhangban legyünk az együttműködő szervezetek betervezett programjaival.
Projektünk elején projekt-kompetencia fejlesztő tréningen kell részt venniük azoknak a személyeknek, akiknek munkájára számítunk a projekt szakmai megvalósítása során, hogy mindenképpen meg tudjunk felelni a pályázat felhívásában szereplő valamennyi kritériumnak a sikeres teljesítés érdekében.
A projekt egy régi alapokon nyugvó partneri kapcsolat újrahangolását kívánja meg. Az egyeztetés során részletesen átbeszéltük a tennivalókat. Kijelöltük az egyes munkafolyamatokért felelős személyeket. Folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció szükséges. Megfelelő és időben történő egyeztetés érdekében rögzíttettük a kapcsolattartás menetét, felelőseit. Bízunk benne, hogy a projektben végzett közös munka újabb hosszú távú, gyümölcsöző kapcsolatot eredményez.