Előkészítő szakmai műhely – 2017. december 18.

Előkészítő szakmai műhely – 2017. december 18.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 pályázat részletes ismertetése, ötletelés, valamint szakmai megvalósítók, felelősök kiválasztása

Részletesen ismertettük az EFOP-5.2.2-17-2017-00031 számú projekt felhívásában szereplő sarkalatos pontokat, melyek szorosan kapcsolódnak a megvalósítás során teljesítendő elvárásokhoz. Kiemelt feladatként tarjuk szem előtt a projektben meghatározott rendezvények maradéktalan megvalósítását. Cél, hogy hosszú távú együttműködést tudjunk kialakítani a bevont települések között, továbbá, hogy a tanulmányutakon szerzett tapasztalatokat adaptáljuk saját településünkre.
Megtörtént Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testület tagjainak tájékoztatása a pályázati programról, annak részleteiről, a bevonásra kerülő partnerekről. A szakmai megvalósítók kiválasztása után a feladatok kiosztásra kerültek, a felelősöket kiválasztottuk, a feléjük támasztott követelményeket részletesen ismertettük a jelenlévőkkel. A projekt keretein belül tervezett események, programok, rendezvények időbeliségét, tartalmát, célját részletesen kidolgoztuk, és ennek alapján elkészítettük az ütemtervet.