Műhelymunka – 2018. október 29.

Műhelymunka – 2018. október 29.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: A módszerek helyes megválasztásának művészete

A Műhelymunka témája “A módszerek helyes megválasztásának művészete” volt. Részt vettek a külföldi partner szervezetek képviselői is.
Megállapításra került, hogy Varsány településen nagyszámú civil szervezet, egyesület működik (hagyományőrzők, horgászok, vadászok, sportolók, borászok, turizmusfejlesztők, stb.). Ez lehetővé teszi, hogy ne egyenként szólítsuk meg a véleményformáló embereket, hanem közvetlenül a helyben működő egyesületekhez forduljunk, őket vonjuk be a közösségi problémafeltáró és megoldó munkába. Meghatároztuk, hogy mely helybeli, illetőleg határon túli szervezet vezetőjét vonjuk be a cselekvési terv kidolgozásába és megvalósításába. Megállapítottuk, hogy a program sikerességéhez elengedhetetlen a folyamatos közösségi kommunikáció megszervezése és fenntartása.
Meghatároztuk a varsányi és homoródkarácsonyfalvai összehasonlító kutatás kérdőívei összeállításának főbb szempontjait.
Aktualizáltuk az elérhetőségi adatokat.
Átadásra került a külföldi szervezetek megjelent képviselői részére az aktualizált programterv.