Műhelymunka – 2020. október 15.

Műhelymunka – 2020. október 15.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: A projekt eddigi eredményei. Szakmai összegzés.

Műhelymunka keretében egy mindenki számára fontos témát dolgoztunk fel, amely a települések kulturális értékeire, a mindenhol meglévő hagyományokra, az értéktárak tovább gondolására irányult. A Felhívással összhangban vállalt részfeladataink megvalósulását vettük sorra, kiemelt figyelmet szentelve a település közösségi életének felvirágoztatásáért folytatott, elsősorban fiatalok által végzett önkéntes munkának. Az önkéntes munka a közösségépítés egyik eszköze. Hatására fejlődik a társadalmi tőke, erősödik a demokrácia. Egyik alapelve a szolidaritás. Az együttműködési készség fejlődésével nő a civil kezdeményezések és szervezetek jelentősége. Az önkéntes munka javítja a gazdaságilag-társadalmilag hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságát, pályakezdő fiatalok számára lehetőséget nyújt a tapasztalatszerzésre, az aktivitásukat megőrző időseknek a társadalmilag (is) hasznos munkavégzésre, a fogyatékosoknak a társadalmi integrációra.

További témánk volt a család szerepe a településeink életében. Kiemelten fontos kérdések ezek, melyek a projekt tervezésekor is felvetődtek.

Az alábbiakban mutatjuk be, hogy a fenti két témában melyek azok a tevékenységek és települési/szervezeti mutatók, amelyek jelentőséggel bírnak.

Varsány: a település lakosságának összetételét figyelembe véve nem nevezhető elöregedő településnek. A gyerekek és a fiatal korosztály jelenlétének köszönhetően számtalan új innovatív ötlet fogalmazódik meg évről évre a kultúra és a hagyományok megőrzése érdekében. A községben értéktárat hoztak létre, melyben felsorolásra kerültek a legkiemelkedőbb értékek a gasztronómia, a viselet és az építészet területén.

Homoród: a székely viselet, a szokások, a hagyományok és a helyi termék előállítása egyaránt közösségi összefogást feltételez. Kiemelt programjuk a székely lakodalom, melyet évről évre megszerveznek.

Ragyolc: a Felvidéken lévő település évtizedek óta ápolja kulturális hagyományait. A Palóc néptánccsoport gyűjti maga köré azokat a fiatalokat, akik a község kulturális életének a mozgatói. Számtalan programot, kiállítást és eseményt szerveznek, ami összefogja a családokat, a település szinte minden korosztályát.

Otmuchow: a régióban egyedülálló és kiemelt rendezvény a virágkarnevál, melyet évről évre egyre több ember látogat. A vallási élet és hagyományok kiemelt szerepet töltenek be a település életében.
Sedziejowice: a település központi szerepet tölt be a térség életében, ezért minden évben bearatási ünnepséget rendeznek, ahol több mint 30 település mutatkozik be. Felvonulnak a hagyományőrző csoportok, elhozzák helyi termékeiket, szentmise keretében termékáldást mutatnak be. Különösen szép színfoltja ez a településnek.