életmódot erősítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítása témakörben. EFOP-5.2.2-17-2017-00102

Kérdőív

A helyi identitás erősítése témakörben. EFOP-5.2.2-17-2017-00031

Kérjük, hogy a válaszait jelölje x-el. A kérdőív kitöltése anonim.

1.Az Ön neme
1Férfi 
2 
2.Az Ön életkora
118-25 
226-50 
351- 
3.Az Ön iskolázottsága
1Kevesebb mint 8 osztály 
28 általános 
3Kitanult valamilyen szakmát 
4Érettségit tett 
5Érettségi után szakmát szerzett 
6Főiskolai/egyetemi diplomája van 
4.Az Ön lakóhelye
1Város, több mint 15.000 lakossal 
2Város, kevesebb mint 15.000 lakossal 
3Község, több mint 3000 lakossal 
4Község, kevesebb mint 3000 lakossal 
5Község, 1000 főnél kevesebb lakossal 
5.Tagja valamelyik helyi csoportnak, szervezetnek az alábbiak közül?
1Bejegyzett civil szervezet 
2Egyházi szervezet 
3Baráti kör 
4Nyugdíjas klub 
5Sport egyesület 
6Hagyományőrző szervezet 
7Nem tagja semmilyen hasonló szervezetnek 
8Egyéb, éspedig:
6.Részt venne-e egy új civil szervezet alakításában és tevékenységében?
1Igen 
2Nem 
3Nem tudom 
7.Ön mit tudna felajánlani a település közösségfejlesztése érdekében? (Több válasz is adható.)
1Pénz 
2Önkéntes munka 
3Tudás 
4Semmit sem tudok felajánlani 
5Egyéb, éspedig:
8.Az alábbiak közül mely szórakozási, kikapcsolódási lehetőségek érhetőek el lakóhelyén?
1Mozi 
2Színház 
3Sportolási lehetőség 
4Szakkörök 
5Zenei rendezvények, koncertek 
9.Ön szerint tükrözi-e lakóhelye az  e területre jellemző kulturális jellegzetességeket?
1Egyáltalán nem 
2Részben 
3Teljes egészében 
4Hiányolom: 
10.Jól ismeri-e a környéken élő nemzetiségek kultúráját, hagyományait?
1Egyáltalán nem
2Részben
3Jól
11.Az Ön településén elérhetőek-e olyan programok, foglalkozások, amelyek rendszeresen összefogják az itt élő fiatalokat?
1Biztosan tudom, hogy igen 
2Biztosan tudom, hogy nem 
3Nem tudom 
12.Mennyire érzi erősnek magában a településhez, a térséghez való kötődést, identitást?
1Egyáltalán nem szeretek itt élni 
2Nem különösebben szeretek itt élni, de elfogadom, hogy itt élek 
3Szeretek itt lakni 
4Nagyon szeretek itt lakni 
13.Honnan szerez tudomást a helyi közéleti, közérdekű eseményekről? (Több válasz is adható.)
1Lakossági fórum 
2Hirdető táblák 
3Helyi újság 
4Weboldal 
5Közösségi oldal, Facebook csoport 
6Egyéb, éspedig:
14.Milyennek tartja a kapcsolatot a környező településekkel?
1A településen élők és a környező településeken élők kapcsolata jónak mondható 
2A településen élők és a környező településeken élők kapcsolata elégségesnek mondható 
3A településen élők és a környező településeken élők kapcsolata fejlesztésre szorul 
15.Véleménye szerint milyen ügyekben lehetne összefogni a környező településekkel? (Több válasz is adható.)
1Közlekedésfejlesztés 
2Kulturális programok szervezése 
3Munkahelyek teremtése 
4Hagyományőrző tevékenység 
5Közösségfejlesztés 
6Egészségügyi szolgáltatások 
7Egyéb, éspedig:
16.Milyen típusú rendezvényeken venne szívesen részt a lakóhelyéhez közel? (Több válasz is adható.)
1Egészséges életmódhoz kapcsolódó családi programok 
2Életmód tanácsadás 
3Tematikus nemzetiségi napoik 
4Könyvbemutatók, felvilágosító előadások 
5Több sportolási lehetőség 
6Hagyományőrző kulturális rendezvények 
7Komplex családi programok, ahol az egészségnevelés, sportolás, szórakozás egyaránt helyet kap 
17.Melyik az a terület, ahol az Ön életterében a legjobban szükség lenne a fejlődésre? (Több válasz is adható.)
1Helyi munkalehetőségek teremtése 
2Munkanélküliek képzése, átképzése, segítség az elhelyzekedésükben 
3Közösségépítés, közösségi programok szervezése 
4Helyi rendezvények szervezése 
5Fiataloknak, kisgyermekes családoknak több program, szórakozási lehetőség szervezése 
6Több sportolási lehetőség 
7Középiskolába járó fiatalok napi bejárását, tanulását segítő intézkedések 
8Egyéb, éspedig:
18.Mit gondol, az elérhető közelségben tanulható szakmák megszerzésével könnyen lehet a környéken munkát találni?
1Igen 
2Nem teljes mértékben 
3Egyáltalán nem 
4Nem tudom 
18.Mit gondol, milyen mértékű lehet a munkanélküliség a környezetében?
1Nagyon sok munkanélküli van 
2A felnőtt, aktív lakosság több mint a fele munkanélküli 
3Vannak munkanélküliek, de számuk nem jelentős 
4Nincsenek munkanélküliek 
19.Mely utat látja leginkább járhatónak a munkalehetőségek, elhelyzezkedési lehetőségek tekintetében?
1Helyi munkahelyek teremtése 
2Működő vállalkozások térségbe történő terjeszkedésének elősegítése 
3Hagyományos mesterségek visszatanulása, gyakorlása 
4Egyéni vállalkozások, őstermelői kör, családi vállalkozások bővítése 
20.Milyennek látja Ön a gyermekes családok helyzetét a településen?
1Teljes mértékben megfelelő, van jövőképük 
2Elégséges, de a jövőkép nem bíztató 
3Elviselhető 
4Elviselhetetlen, kilátástalan 
21.Ön szerint mely területen vállalnának a fiatalok szívesen munkát helyben vagy a környéken?
1Mezőgazdaság 
2Könnyűipar 
3Szolgáltatóipar 
4Vendéglátás 
5Turisztika 
6Egyéb, éspedig:
22.Ön szerint mi motiválná a fiatalokat, hogy a telülésen vállaljanak munkát?
1Több munkahely 
2Szakmai fejlődés lehetősége 
3Pezsgőbb kulturális élet 
4Olcsóbb lakhatási lehetőségek 
23.A munkahelyteremtés mellett hogyan, milyen intézkedésekkel lehetne a fiatalok helybenmaradását ösztönözni, a fiatalok számára vonzóbbá tenni a települést? (Maximum 3 választ jelöljön meg!)
1Több szervezett szabadidő-eltöltési, szórakozási lehetőség biztosítása 
2Képzések, tréningek szervezése, tudásszintjük javítására 
3Lakhatás támogatása 
4Testmozgás, egészséges életmód támogatása, ösztönzése 
5Fiatalok közösségépítésének támogatása 
6Szemléletformálás egymás jobb elfogadása érdekében 
7Elérhető humán közszolgáltatások (bölcsőde, óvoda, általános iskola, egészségügyi intézmények) 
8Egyéb, éspedig:
24.Mennyi utazási időt tart elfogadhatónak középiskolába, munkahelyre utazásra vonatkozóan?
1Semennyit, ezeknek gyalog megközelíthetőknek kellene lenniük 
230 percet maximum 
3Akár 1, másfél óra is elfogadható lehet megfelelő közlekedéssel 
4Maximum 2 órát 
5Egy jó iskola vagy munkahely miatt érdemes akár ideiglenesen vagy véglegesen is másik településen lakni 

Projektazonosító szám: EFOP-5.2.2-17-2017-00031

Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális
 Egyesület
Dátum:2019. március 1 – 2019. május 31.
Esemény megnevezése:A kérdőíves felmérés összesítő táblázata a helyi identitás elősegítése témakörben
Helyszíne:Homoród
Nem ÖSSZ.:
Férfi 34
 66
Életkor  
18-25 20
26-50 43
51- 37
Iskolázottság  
<8 ált.  
8 ált. 15
szakm. 39
érettségi 22
főisk. 12
Lakhely  
Város >150000 lakos 0
Város < 15000 lakos 8
Község >3000 lakos 0
Község <3000 lakos 6
Község <1000 lakos 86
Tagja helyi csop-nak, szerv-nek?  
Bejegyzett civil szerv. 34
Egyházi szerv. 9
Baráti kör 5
Nyugdíjas klub 0
Sport egy. 0
Hagyományőrző szerv. 32
Nem tagja ilyen szerv-nek 29
Egyéb, éspedig 0
Részt venne új civil szerv. alakításában, tevékenységében?  
igen 69
nem 23
nem tudom 8
Mit tud felajánlani a település közösségfejl. érd?  
pénz 1
önkéntes munka 77
tudás 23
semmi 17
Egyéb, éspedig 0
Mely szórakozási lehetőségek érhetők el lakóhelyén?  
mozi 0
színház 4
Sport egy. 5
szakkör 25
zenei rend.koncertek 75
Tükrözi a lakóhelye a kult.jellegzetességeket?  
egyáltalán nem 0
részben 39
teljes egészében 61
hiányolom 0
Ismeri a környék nemzetiségeinek kultúráját?  
egyáltalán nem 0
részben 57
jól 43
Települési programok fiataloknak  
igen 83
nem 6
nem tudom 11
Kötődés, identitás  
nem szeretek itt élni 0
nem szeretek itt élni, de elfogadom 2
szeretek itt élni 31
nagyon szeretek itt élni 67
Honnan szerez tudomást a köz.eseményekről?  
lakossági fórum 0
hirdetőtábla 33
helyi újság 2
weboldal 3
FB csop. 82
Egyéb, éspedig 0
Kapcs. Környező tel.  
jól 1
elégséges 56
fejlesztésre szorul 43
milyen rendezvényeken venne részt?  
egészséges életm. 29
életmód tan. 26
nemzetiségi napok 0
könyvbem.felvil. Előad. 11
sport.leh. 4
hagyományőrző tev. 73
családi progr. 20
Hol kéne fejlődni?  
munkahely teremtés 82
munkanélküliek képzése 42
közösségépítés, programok 15
helyi rendezvények 17
fiataloknak, családoknak több program 7
több sport 0
középisk.-ba járók bejárását segítő intézked. 35
Egyéb, éspedig 0
Tanulható szakmákkal lehet munkát találni?  
igen 2
nem teljesen 68
egyáltalán nem 30
nem tudom 0
Milyen mértékű a munkanélküliség?  
nagyon sok munkanélküli van 38
több mint 50% munkanélküli 41
nem jelentős számú 21
nincsenek munkanélküliek 0
Hogyan lehet segíteni a munkanélkülieken?  
Helyi mh-ek teremtése 69
vállalkozások ide csábítása 17
hagyományos mesterségek 1
vállalkozások bővítése 13
Gyermekes családok helyzete?  
megfelelő, van jövőkép 4
elégséges, nincs jövőkép 53
elviselhető 43
elviselhetetlen, kilátástalan 0
Ön szerint mely területen vállalnának a fiatalok szívesen munkát helyben vagy a környéken?  
mezőgazd. 92
könnyűip. 15
szolgáltatóip. 67
vendégl. 0
turisztika 10
Egyéb, éspedig 0
Ön szerint mi motiválná a fiatalokat, hogy a telülésen vállaljanak munkát?  
több munkahely 82
szakmai fejlődés 18
pezsgőbb kulturális élet 0
olcsóbb lakhatás 0
Milyen intézkedések szükségesek a fiatalok helybenmaradásának ösztönzésére?  
több szabadidős, szórakozási lehetőség 1
képzések, tréningek 52
lakhatás támogat. 59
testmozgás egészséges életmód tám. 0
szemléletformálás 12
elérhető humán közszolgát. 51
Egyéb, éspedig 0
Mennyi utazási időt tart elfogadhatónak középiskolába, munkahelyre utazásra vonatkozóan?  
semennyit 0
max. 30 perc 54
akár 1-1,5 óra 45
max. 2 óra 1
akár másik településen is érdemes lehet lakni 0

Projektazonosító szám: EFOP-5.2.2-17-2017-00031

Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális
 Egyesület
Dátum:2019. március 1 – 2019. május 31.
Esemény megnevezése:A kérdőíves felmérés összesítő táblázata a helyi identitás elősegítése témakörben
Helyszíne:Varsány
Nem ÖSSZ.:
Férfi 28
 72
Életkor  
18-25 12
26-50 62
51- 26
Iskolázottság  
<8 ált. 0
8 ált. 3
szakm. 7
érettségi 12
főisk. 50
Lakhely  
Város >150000 lakos 0
Város < 15000 lakos 21
Község >3000 lakos 0
Község <3000 lakos 79
Község <1000 lakos 0
Tagja helyi csop-nak, szerv-nek?  
Bejegyzett civil szerv. 28
Egyházi szerv. 7
Baráti kör 3
Nyugdíjas klub 4
Sport egy. 11
Hagyományőrző szerv. 12
Nem tagja ilyen szerv-nek 47
Egyéb, éspedig 0
Részt venne új civil szerv. alakításában, tevékenységében?  
igen 38
nem 39
nem tudom 23
Mit tud felajánlani a település közösségfejl. érd?  
pénz 3
önkéntes munka 66
tudás 18
semmi 29
Egyéb, éspedig 1
Mely szórakozási lehetőségek érhetők el lakóhelyén?  
mozi 0
színház 29
Sport egy. 46
szakkör 49
zenei rend.koncertek 79
Tükrözi a lakóhelye a kult.jellegzetességeket?  
egyáltalán nem 1
részben 43
teljes egészében 56
hiányolom 0
Ismeri a környék nemzetiségeinek kultúráját?  
egyáltalán nem 1
részben 51
jól 48
Települési programok fiataloknak  
igen 66
nem 4
nem tudom 30
Kötődés, identitás  
nem szeretek itt élni 0
nem szeretek itt élni, de elfogadom 18
szeretek itt élni 57
nagyon szeretek itt élni 25
Honnan szerez tudomást a köz.eseményekről?  
lakossági fórum 16
hirdetőtábla 14
helyi újság 19
weboldal 29
FB csop. 83
Egyéb, éspedig 0
Kapcs. Környező tel.  
jól 39
elégséges 41
fejlesztésre szorul 20
milyen rendezvényeken venne részt?  
egészséges életm. 35
életmód tan. 25
nemzetiségi napok 5
könyvbem.felvil. Előad. 13
sport.leh. 20
hagyományőrző tev. 32
családi progr. 64
Hol kéne fejlődni?  
munkahely teremtés 43
munkanélküliek képzése 36
közösségépítés, programok 29
helyi rendezvények 16
fiataloknak, családoknak több program 42
több sport 25
középisk.-ba járók bejárását segítő intézked. 6
Egyéb, éspedig 0
Tanulható szakmákkal lehet munkát találni?  
igen 7
nem teljesen 57
egyáltalán nem 29
nem tudom 7
Milyen mértékű a munkanélküliség?  
nagyon sok munkanélküli van 22
több mint 50% munkanélküli 16
nem jelentős számú 62
nincsenek munkanélküliek 0
Hogyan lehet segíteni a munkanélkülieken?  
Helyi mh-ek teremtése 29
vállalkozások ide csábítása 42
hagyományos mesterségek 14
vállalkozások bővítése 15
Gyermekes családok helyzete?  
megfelelő, van jövőkép 11
elégséges, nincs jövőkép 55
elviselhető 32
elviselhetetlen, kilátástalan 2
Ön szerint mely területen vállalnának a fiatalok szívesen munkát helyben vagy a környéken?  
mezőgazd. 1
könnyűip. 16
szolgáltatóip. 68
vendégl. 28
turisztika 20
Egyéb, éspedig 0
Ön szerint mi motiválná a fiatalokat, hogy a telülésen vállaljanak munkát?  
több munkahely 28
szakmai fejlődés 59
pezsgőbb kulturális élet 8
olcsóbb lakhatás 5
Milyen intézkedések szükségesek a fiatalok helybenmaradásának ösztönzésére?  
több szabadidős, szórakozási lehetőség 33
képzések, tréningek 49
lakhatás támogat. 38
testmozgás egészséges életmód tám. 15
szemléletformálás 35
elérhető humán közszolgát. 41
Egyéb, éspedig 0
Mennyi utazási időt tart elfogadhatónak középiskolába, munkahelyre utazásra vonatkozóan?  
semennyit 3
max. 30 perc 86
akár 1-1,5 óra 9
max. 2 óra 0
akár másik településen is érdemes lehet lakni 2