A projekt megvalósítása és a helyi igények összekapcsolódása

Egyesületünk megalakulásának indítékát helyi igények összességében kell látnunk. Varsány lakosságának igénye volt arra, hogy a település kulturális, népművészeti, természeti értékeinek és örökségének ápolására, feltárására, megőrzésére és bemutatására létrejöjjön egy civil szervezet. Kezdetektől fogva aktívan bekapcsolódtunk a helyi közösségi életbe, a helyi települési és intézményi rendezvények szervezésébe, lebonyolításába. Településünkön a szórakozás, kikapcsolódás, művelődés lehetőségei igazodnak a hazai falusi viszonyokhoz. Ennek értelmében a tartalmas szabadidő eltöltés szervezésében kiemelkedő szerep jut egyesületünknek, tehát, a hagyományőrzés szépségének és kulturális értékeknek továbbadásán túl egyesületünk egyfajta népművelő, közösségteremtő feladatot is kénytelen felvállalni. Varsányban elöregedő település, és amennyiben nem teszünk hatékonyan az elvándorlás ellen, egyszer csak elfogy a falu lakossága. Ugyanakkor kihasználva természeti, kulturális adottságainkat, a helyi szakemberek elhivatottságát, megállíthatjuk ezt a folyamatot, és képesek leszünk Varsányt fiatalok számára is vonzó településsé varázsolni. Egy élhető településhez elsősorban elérhető munkahelyek, megfelelő infrastruktúra és megtartó közösség szükséges. Projektünk megvalósításával feltártuk azokat a lehetőségeket, amelyekkel a település munkahelyteremtő képessége fokozható, a helyi civil szervezetekkel valamint a külföldi partnerekkel szorosra fűzött együttműködéssel pedig kialakítottunk egy tagjait megbecsülni és így megtartani kívánó közösséget.