Széchényi járás- komplex programmal fejlesztendő járás.

Mutató 
Települések száma:14
Városok száma:1
Területe:285 km2
Népsűrűség:67,4 m2
Lakós népesség:19219 fő
Népesség számának változása 2001 óta:-8,6
0-14 évesek aránya:15,8%
15-64 évesek aránya:66,4 %
65 év felettiek aránya:17.9 %
Nyilvántartott álláskeresők aránya:18,3 %
Tartósan munkanélküliek száma:4,3 %
Lakásállomány:7923 db
Nyugdíjban, ellátásban részesülők 1000 lakosra:312
Rendszeres szociális segélyben részesülők 1000 lakosra:143

A járás mellékúthálózata Szécsény központból kiinduló sugaras rendszerben tárja fel a falvakat. A város a környező települések közlekedési, gazdasági, kulturális központja. A statisztikai térség települései igen elszórtan, nem ritkán 30- 40 km-es távolságra fekszenek egymástól, azonban regionális szinten periférikus helyzetben van a közlekedési viszonyok elégtelensége és a munkahelyek hiánya miatt.

A valamikori szécsényi járás történelmileg kialakult kategória, nagyobbik része a jelenlegi határ túloldalán terült el. A felére csökkent területű járás a hetvenes évek közepére az erősebb szomszédok mellett, mint adminisztratív központ is fokozatosan elsorvadt, megszűnt, közintézményei (bíróság, földhivatal) a szomszédos városokba kerültek. A művi sorvasztás hatása a térség gazdaságában is jelentősen – napjainkig – érezteti hatását. A kvalifikált munkaerő ingázásával illetve részleges elvándorlásával a térség egésze és az agrárium is kedvezőtlen helyzetbe került. A térség földrajzilag a Cserhát északi vonulatán helyezkedik el. A kedvező adottságok mellett drámai, hogy a termelésre szakosodott intézmények, szervezetek a térségben alig találhatók. Nagyobb jelentőségű felvásárló, integrátor, és feldolgozó a területen nem működik. A térség nagyüzemei gyakorlatilag felszámolódtak, eszközparkjuk nagyobb részben elkerült innen, telepeiken mára döntően más irányú tevékenység (ipar, szolgáltatás stb.) folyik.