Együttműködő partnereink bemutatása

Dungó Kulturális Egyesület – Homoródkarácsonyfalva

2010. október 10-én írta alá a két település közötti szerződést a két település polgármestere. A szerződés tartalmazza a kultúra, sport, a turizmus, a gazdaság és a közoktatási intézmények közötti együttműködést. A testvértelepülések minden évben részt vesznek a varsányi hagyományőrző rendezvényeken. Nem csak a települési vezetők, de civil szervezeteik is gyakran látogatnak el hozzánk. Hagyományőrző csoportjaik rendszeres és szívesen látott vendégek a rendezvények színpadán. A mi csoportjaink is rendszeresen utaznak ki a testvérek hagyományőrző rendezvényeire. Homoródkarácsonyfalva Hargita megyében található, Székelyudvarhelytől alig 21 kilométerre délkeletre, a Kis-Homoród völgyében fekszik. A magyar határtól 500 km-re fekvő erdélyi település lakói 90 %-a magyar nemzetiségű. Az 1200-as évek végén építették meg templomát, melyet a későbbiekben uralkodó korstílus, a gótika jegyében alakítottak át és adták át az unitárius egyházközösségnek. A települést híressé tette a templom tornyának egyik falába épített díszítőkő, melyen rovásírásos emléket fedeztek fel. Homoródkarácsonyfa nem csak tárgyi emlékeivel büszkélkedhet, hanem népművészetével, melyet egyesületeik révén sikeresen megőriztek.

A romániai település jelentős részben magyarlakta több magyar testvértelepüléssel is büszkélkedhet, melyet rendszeresen látogatnak.

A program célkitűzéseinek megfelelően bemutatják a település hagyományőrzési sajátosságait, valamint ezek közösségi életben betöltött szerepét is. Bemutatják a település hagyományainak őrzését, a helyi családi gazdálkodók működési feltételeit, gazdálkodási környezetüket. A program célkitűzéseinek megfelelően bemutatják a családi gazdaságok működésének helyi sajátosságait, valamint ezek közösségi életben betöltött szerepét is. Bemutatják a település hagyományainak őrzését, a „kaláka” munkavégzés értékteremtő és közösségépítő szerepét. A település vezetése, delegáltjai részt vesznek  a programban megtervezett műhelymunkákon, tapasztalatcseréken, tanulmányi utakon. Szakértőik előadást tartanak a különböző fórumokon.

A Dungó Kulturális Egyesület 2004-ben alakult, melynek fő célkitűzése a hagyományőrzés, kulturális programok, kirándulások, közösségi események szervezése, valamint az anyaországbeli testvérfalu kapcsolat ápolása és látogatása, tanfolyamok szervezése, mint turisztikai-, sajt és gyümölcs feldolgozó-, agrár-, turisztikai- és gyógynövény feldolgozási tanfolyam. Mindezzel szeretnénk hozzájárulni a fiatalok itthon maradásához.

Célkitűzéseik:

  • Helyi hagyományaink, kulturális értékeink őrzése és ápolása
  • Falu- és közösségfejlesztés
  • Közösségi ház létrehozása

Tevékenységeik:

  • Turisztikai programok, események, kirándulások szervezése
  • Faluturizmus fejlesztése.
  • Idegenforgalmi, vendéglátóipari tanfolyamok szervezése helyi vállalkozók részére.

Már tizennegyedik alkalommal kerül megrendezésre október első szombatján a Szelídgesztenye Fesztivál. A Farsangi Gyermeklakodalmas tizenegyedik alkalommal lett megszervezve. Hagyományőrző rendezvényeik közé tartozik még a szüreti bál is. Az egyesület amatőr színjátszó csoportot is működtet.

Ragyolci Önkormányzat

2009. május 22-én, a Nemzetközi Agroturisztikai fesztivál keretében, ünnepélyes keretek között írta alá Kiss Zoltán, a pályázó egyesület korábbi elnöke, Varsány község polgármestere és György Péter Ragyolc község polgármestere a két település között megkötött együttműködési megállapodást.

Ragyolc község Szlovákiában, a Besztercebányai kerületben, a Losonci járásban, az Abroncsosi mikrorégióban helyezkedik el. Nagyon jó turisztikai, sport- és üdülési lehetőségekkel bíró, jelentős turisztikai központ. 2011-ben 1574 lakosából 1059 magyar és 404 szlovák volt. A mai falu kezdetei valószínűleg a 11. századig nyúlnak vissza, amikor határőr szolgálatot ellátó népek megerősített települése alakult ki a területén. Jelentősnek mondható civil szervezete a helyi sportegyesület és az 1927-ben alapított önkéntes tűzoltó egyesület is. Az önkormányzat a szlovák közigazgatási törvényben előírt, közoktatási, közművelődési feladatokat látja el.

A település Magyar Nemzetiségi Önkormányzatot és magyar-szlovák kéttannyelvű oktatási intézményt működtet.

Kiemelt jelentőségű a sport-, és szabadidős tevékenységek támogatása. Szervezett szociális ellátás és idősgondozás folyik a faluban. Aktív hagyományőrző csoport és Nyugdíjas klub biztosítja az idős korosztály részvételét a község társadalmi életében.  Néptánc csoportja és énekkara őrzi és gyűjti a helyi palóc hagyományokat. Falusi turizmusában kiemelkedő jelentősége van a hagyományőrzésnek.

Nagyon közkedveltek a ragyolci Nógrád néptánccsoport bemutatói, melyeket mindig regionális ételek kínálásával és borkóstolóval kötnek egybe.

Rendszeresen megrendezik az Ipoly Menti Művészeti Fesztivált Ragyolcon. A kétnapos rendezvényen szerepet kapnak a helyi és a környékbeli hagyományőrző csoportok.

Sedziejowice Község Önkormányzat

Varsány testvértelepüléseinek sorában az első a lengyelországi Sedziejowice volt, amellyel a kapcsolatok 2005 augusztusára nyúlnak vissza, amikor is a lengyel település tánckara vendégeskedett Varsányban. A polgármesterek (Kiss Zoltán, a pályázó egyesület korábbi elnöke, illetve Zgyiszlava Blonyszkiego) közötti beszélgetés során felmerült a kapcsolatok kiépítésének lehetősége. A varsányi képviselő-testület 2005. szeptember 12-ei ülésén fogadta el a programot. 2005 novemberében a település vezetői utaztak Lengyelországba. Ekkor írták alá az együttműködési szerződést, mely a kultúrát, a gazdaságot és a turizmust érinti.

A majd 6500 főt számláló település Lodz régióhoz tartozik, mely 1975-1998 között Sieradz tartomány része volt. Hagyományőrzéseben kiemelkedő jelenőségű a szőlőtermesztéshez kapcsolódó tevékenység, szokások, a szürethez kapcsolódó hagyományok. Egy labdarúgó klubbal büszkélkedhet a település, melynek junior és szenior csapata is van. A lakosság minden korosztálya aktívan részt vesz a kulturális- és sportéletben. A hagyományápolásnak nagy szerepe van itt, több kézműves mestere és néptánc csoportja által ismerheti meg a világ a település népművészetét. Az önkormányzat a lengyel közigazgatási törvényben előírt, közoktatási, közművelődési, és közjóléti feladatokat lát el. A város évek óta rendszeresen megrendezi a Tartományi Szüreti Fesztivált, amely nagy látogatottságot vívott ki magának az évek során.

A program célkitűzéseinek megfelelően bemutatják a település hagyományőrzési sajátosságait, valamint ezek közösségi életben betöltött szerepét is. Bemutatják a település hagyományainak őrzését, a helyi családi gazdálkodók működési feltételeit, gazdálkodási környezetüket. A település vezetése, delegáltjai részt vesznek  a programban megtervezett műhelymunkákon, tapasztalatcseréken, tanulmányi utakon. Szakértőik előadást tartanak a különböző fórumokon.

Otmuchów

2008. július 4-én, a lengyelországi Otmuchówtelepülésen ünnepélyes keretek között írta alá Kiss Zoltán a pályázó egyesület korábbi elnöke, Varsány község polgármestere és Jan Woźniak Otmuchów község polgármestere a két település között megkötött együttműködési megállapodást.

A megállapodás szerint a jövőben a két település a béke, barátság, és szabadság jegyében szorosabb kapcsolatokat fejleszt ki a kultúra és a művészet, a sport és a turizmus, a közoktatás és gazdaság területén.

A Nyári Virágfesztivált 1973 óta minden évben megrendezik. A rendezvény kulturális esemény, amelyet a virágoknak szentelnek, melyekkel népszerűsíteni szeretnék az opolei régiót. A kiállításon bemutatják a virágtermelők munkájának eredményét, valamint a régió kulturális eseményeit. A rendezvénysorozaton részt vesznek a baráti régiók és külföldi partnerek is. A rendezvénysorozat  a látogatók nagy tömegeit szólítják meg, és mindazokat, akik ebben az időben az  Otmuchów és Nysa tavak partján pihennek. A rendezvénysorozatot évek óta virágfelvonulás nyitja meg. A kiállításon vágott virágokat, cserepeseket és díszbokrokat, fákat láthatunk és sok egyéb kiállítás is megrendezésre kerül a XIII. századi várban, valamint a szabadtéren a kézművesek bemutatják termékeiket. A kiállítások mellett egész nap különböző műsorokat tartanak a színpadon a gyerekeknek kezdődő délelőtti rendezvényektől az egész későig, éjfélig tartó előadásokig. A színpadon megjelennek német, ukrán, magyar, román hagyományőrző együttesek is.

A helyi szervezetek hagyományápolása kiemelkedő. Az aktív kulturális szervezetek a világot járva ismertetik meg a lengyel népművészettel az embereket. A fiatalok és idősek egyaránt tevékenyen vesznek részt a település kulturális életében. Kiemelt jelentőségű a helyi sportélet, így a lakosoknak lehetőségük nyílik, hogy a sport és a hagyományápolás révén kapcsolatot teremtsenek más országok egyesületeivel, szervezeteivel. Az önkormányzat a lengyel közigazgatási törvényben előírt, közoktatási, közművelődési, és közjóléti feladatokat lát el.