A projekt szakmai eredményeinek bemutatása

Az általunk megvalósított programok megtervezésével, összeállításával elsősorban azt szerettük volna elérni, hogy a különböző típusú projektesemények egymással összekapcsolódva, harmonizálva működjenek. Cél volt, hogy úgy állítsuk össze a programokat, hogy azok biztosítsák a szervezetük hosszútávú fejlődését, és elősegítsék az együttműködő szervezetekkel való tartós szakmai kapcsolatok fennmaradását. Ennek megfelelően a projektesemények különböző összetételű résztvevőkkel, különböző arányú elemekkel (pl. elmélet és gyakorlat) valósultak meg, ugyanakkor mindegyik hozzájárult a pályázati célkitűzés eléréséhez. A projekt alapvetően tanulmányutak, műhelymunkák, helyi rendezvények és tanácsadások keretében valósult meg. A helyszínek kiválasztásánál figyelmet fordítottunk arra, hogy olyan magyarországi szervezeteket keressünk meg, amelyek példaértékű mintát tudnak mutatni egyesületünknek.

A programtípusok között leginkább a tanulmányutak során volt lehetőség a szakmai tapasztalatcserére, a jó gyakorlatok megismerésére, a felek közötti együttműködés erősítésére. Ezeken a tanulmányutakon úgyszintén elméleti és gyakorlati munka zajlott sok hazai szakértő és külföldi partnerek részvételével, ahol a résztvevők megismerkedhettek az adott térség tapasztalataival, problémáival, elemző betekintést nyerhettek a térség helyzetébe, új ismeretekbe, úgy gyakorlatokba. A projekt időtartama alatt összesen 10 tanulmányutat teljesítettünk.

A műhelymunkák során a tanulmányutak tapasztalatait dolgoztuk fel, előkészítve jelen módszertani kiadvány anyagát, és egyeztettük kutatási módszereinket. Ezeken az alkalmakon alkottuk meg a kutatásunk eszközéül szolgáló kérdőíveket, majd a kérdőívek összesítése, és a tanulságok levonása is a műhelymunkák feladata volt.

Hasznos, a projekt megvalósítása szempontjából nélkülözhetetlen eszmecseréket folytattunk a tanácsadások alkalmával. A projekt megkezdésekor projektkompetenciáink fejlesztésére hívtunk szakértő segítséget. A pályázati elszámolás és a szakmai munkák adekvát dokumentációja hozzá tartozik a projekt sikeres megvalósításához, ezért fontosnak tartottuk, hogy a szakmai munkába bevont kollégák felkészültek legyenek e téren. Pályázatunk megvalósításában kiemelt szerepe van a generációk közötti hatékony és konfliktusmentes kapcsolatépítés, kommunikáció jelentőségének. A generációk közötti kommunikációs problémákról hétköznapi szinten valamennyien tudunk beszélni, de ahhoz, hogy a meglévő tények olykor bosszantó, olykor nevetséges voltát taglalnánk, szükségünk volt egy olyan szakemberre, aki pszichoszociális aspektusból is képes volt megvilágítani a problémát.

Településünknek két olyan helyi rendezvénye is van, amelyek megszervezésében, lebonyolításában egyesületünk évek óta részt vesz. A projekt fizikai megvalósításának időszakára eső ezen rendezvényeket bevettük Szakmai Tervünkbe, hogy a projekt céljainak fényében bizonyos szervezési és lebonyolítási feladatokat megreformáljunk. Pályázatunk egyik feladata az önkéntesek megszervezése, rendszeres foglalkoztatása. A helyi rendezvények kiváló lehetőséget biztosítottak számunkra e feladat kiteljesítésében.