A célokat szolgáló tevékenységek és az azokhoz kapcsolódó mutatók koherenciája

Az önkéntesek, civil szervezetek közötti szakmai kapcsolatok kialakítása, elmélyítése valamint családok jelentős szerepének elismerésére Európa-szerte. A projektünk lebonyolításában helyi, de szélesebb, megyei hatókörű civilszervezetek vesznek részt, melyek tagsága elsősorban családi gazdaságok keretei között dolgozó polgárok közül kerülnek ki.

A hagyományok felidézése, az Európai Unió leendő választópolgárainak, azaz a mai fiatalságnak a tájékoztatása, figyelmük felkeltése és az együttgondolkodás egyfajta közösségformálás elindítása a célunk.

Az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelésének várt eredményei a határon átnyúló együttműködés erősödése az egyes intézmények, közösségek, és non-profit szervezetek között valamint erősödik az emberek közvetlen részvétele a határon átnyúló együttműködésében.

A program összeállításánál fontosnak tartottuk olyan partnerek meghívását, akik hasonló régióból, hasonló problémákat voltak kénytelenek megoldani, s hatékony módszereikkel nagyban segíthetik életünket. Ennek szellemében alakítunk ki a civil szervezetek között új együttműködéseket.

A polgárok közötti együttműködések nagyban hozzájárulnak innovatív megoldások kidolgozásához, az integrált növekedéshez szükséges kedvező környezet megteremtéséhez.

A program keretében lehetőséget biztosítunk a résztvevőknek, hogy a témával kapcsolatban megosszák tapasztalataikat és tudásukat egymással, döntéshozókkal, ezáltal is hozzájárulva az Európai Unió elveinek és értékeinek terjesztéséhez.