Projekt céljai

A projekt átfogó céljai

 • A projekt célja nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, kipróbálása és ajánlások kidolgozása a hazai alkalmazásra. A hazai fejlesztések mellett szükséges nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése is, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében.
 • Nemzetiségekkel való kapcsolatfelvétel és szoros viszony kialakítása.
 • Az ifjúsági együttműködések erősítése, közös programok szervezése.
 • Civil szervezetek egymás közötti együttműködése.
 • Kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében.
 • Hagyományokra épülő komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kidolgozása és ennek megfelelő mintaprogramok megvalósítása.
 • Közösségfejlesztő szervezetek, egyházak hálózati együttműködése, tapasztalatcserék erősítése.
 • A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje.
 • A Duna Stratégia megvalósítása keretében kialakítandó hálózati együttműködések támogatása.
 • A meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése.

 

Konkrét célok

 • A fiatalok összefogása, az identitás erősítése, hagyományőrzés jegyében.
 • Felébreszteni a formálódó fiatal közösség cselekvési kedvét.
 • A helyi identitás erősítése, a hagyományos foglalkozások, a természeti és épített kultúrtörténeti értékek megismertetése és megőrzése, kézműves szakkör, helyismereti szakkör, hagyományőrző csoportok működési körének bővítése.
 • A település megtartó erejének növelése.
 • A generációk közötti kapcsolat javítása, erősítése.
 • Közös gondolkodás, eszmecsere ösztönzése.
 • Új kutatási és közösségfejlesztő módszerek megismerése.
 • Meglévő külföldi testvértelepülési és civil szervezeti kapcsolatok ápolása, mélyítése.
 • Önkéntesek projekt-kompetenciájának fejlesztése.
 • Egészséges, tudatos életmód lehetőségeinek bemutatása.
 • A jelenleg még működő hagyományok megőrzése, átadása és a hagyományőrzés jövőjének biztosítására.

 

A településen az itt élő kb. 1600 lakos életének, életminőségének, lehetőségeinek kiaknázásán dolgozik az önkormányzat a civil szervezetekkel közösen. Sok közösségi program lebonyolításával szebbé és jobbá kívánják tenni a varsányiak mindennapjait. Ennek egyik közelmúltbeli történése a falugazdaság megalakítása volt. A faluközösség alkalmas volt régen és alkalmassá tehető ma is arra, hogy önmaga gazdaságát megszervezze, értékteremtő gazdálkodási feladatok ellátásával is fel kell venni.

A falugazdaság legfontosabb jellemzője, hogy a falu szükségleteit figyelembe veszi, de ugyanakkor a külvilágra a piaci hatásokra is nyitottan dolgozik.

A program keretében sor kerül kulturális, sport, gasztronómiai bemutatóra, szakmai konferenciára, közös szakmai kirándulásra. Ezek megvalósításában a következő cél vezérelte civil szervezeteinket, az önkormányzatunkat:

– a határon átnyúló kapcsolat erősítése, bővítése

– a családi gazdálkodás az Európa2020 stratégia megvalósításában téma feldolgozása

– jó példák átadása, tapasztalatszerzés, innovatív megoldások kialakítása

– generációk közötti kapcsolatok elmélyítése

– az idősebbek és a fiatalság aktivitásának fokozása, közösségformálás elindítása