Őrség- Tanulmányút beszámoló

Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP-5.2.2-17-2017-00031
MÚLTUNKBAN A JÖVŐNK

TANULMÁNYÚT

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Dátum: 2019. szeptember 28.

Helyszín: 9942 Szalafő, Alsószer 36.

Jelenlevők:30 fő

Külföldi résztvevők száma: 4 fő (Szlovákia – Ragyolc)

Összefoglaló:

Az Őrség népi építészete, népi mesterségei, hagyományai. Hagyományőrzésen alapuló vendéglátás. – Hagyományőrző programokba ágyazott lehetőség- tapasztalati tanulási program.

A Nyugat-Dunántúli Régió kiemelt kulturális és örökségturisztikai, valamint a legnagyobb gasztro- turisztikai rendezvénye az Őrségi Tökfesztivál, amelyet mi Szalafőn látogattunk meg. A program azért került be a projektbe, mert a táj adottságaiban nagyon hasonlít a mi településünkhöz, viszont a hagyományőrző programok szervezésének tekintetében évekkel előttünk járnak. Kíváncsiak voltunk, hogy mi a rendezvényeik vonzereje, mi az, amivel emberek ezreit tudják bevonzani egy-egy többnapos rendezvényükre. Beszélgetéseket, tapasztalatcserét folytattunk a népi portékák készítőivel, a kézműves foglalkozások vezetőivel. Igyekeztünk sok-sok ötletet magunkkal hozni, azért, hogy a rendezvényeinkre minél több látogatót tudjunk mi is bevonzani.

Kelt: Varsány, 2019. 09.28.

Varga Zoltán Czigány Andrásné Végh Réka
elnök szakmai vezető

Műhelymunka 2019.09.29.

Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP-5.2.2-17-2017-00031
MÚLTUNKBAN A JÖVŐNK

MŰHELYMUNKA EMLÉKEZTETŐ

Dátum: 2019. szeptember 29.

Helyszín: 3178 Varsány, Kossuth út 2/A

Jelenlevők: 18 fő jelenléti ív szerint

Külföldi partnerek száma: 8 fő

Téma: A közösségi problémák feltárásának, súlyozásának és a jövőbeni közösségi tevékenységek kiválasztásának leggyorsabb módszere az ún. JÖVŐ-MŰHELY módszer. Fantáziaprojektek tapasztalatai. Kérdőívek tapasztalatai.

Összefoglaló:

Az elmúlt rendezvények tapasztatai megbeszélésre kerültek. A Lepényfesztiválon és a Szent Mihály Napi Palóc Búcsún több korosztály bevonásra került. Kiemelt hangsúlyt fektettünk a fiatalok bevonására. A közösségi problémák is megbeszélésre került. Mindenki elmondta ezzel kapcsolatos észrevételeiket és tapasztalataikat. Célunk, hogy még több program kerüljön megszervezésre, bevonva minél több fiatalt, ezáltal is ösztönözve őket. Kérdőívek tapasztalatai: a fiataloknak több programra, szórakozási lehetőségre van igényük. Örömmel olvastuk, hogy a kérdőívet költők 3/4 –e szeret a településén élni, és el tudná képzelni, hogy itt neveli fel majd gyermekeit.

Kelt: Varsány, 2019. szeptember 29.

Varga Zoltán Czigány Andrásné Végh Réka
elnök szakmai vezető

Műhelymunka 2019.09.05.

Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP-5.2.2-17-2017-00031
MÚLTUNKBAN A JÖVŐNK

MŰHELYMUNKA EMLÉKEZTETŐ

Dátum: 2019. szeptember 05.

Helyszín: 8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos u. 364.

Jelenlevők: 16 fő jelenléti ív szerint

Külföldi partnerek száma: 8 fő

Téma: Hagyományőrzésen alapuló vendéglátás, annak a turizmus fejlődésére gyakorolt hatása

Összefoglaló:

Varsány és Nemesvámos települések példáin keresztül bemutatásra került az Észak-Magyarországi Régió és a Balaton felvidék falusi turizmusa.

Megállapítást nyert, hogy a hagyományőrzésen alapuló vendéglátás pozitív hatással van a helyi turizmus fejlesztésére. Egyre nagyobb igény mutatkozik a tájegységekre jellemző helyi termékek kínálatára.

Kelt: Varsány, 2019. szeptember 05.

Varga Zoltán Czigány Andrásné Végh Réka
elnök szakmai vezető

Műhelymunka 2019.06.07.

Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP-5.2.2-17-2017-00031
MÚLTUNKBAN A JÖVŐNK

MŰHELYMUNKA EMLÉKEZTETŐ

Dátum: 2019. június 7.

Helyszín: 3178 Varsány, Szécsényi út 2/a

Jelenlevők: 18 fő jelenléti ív szerint

Külföldi partnerek száma: 8 fő

Téma: A Kérdőívek összesítése

Összefoglaló:

A kérdőívek összesítésre került. Külön került összesítésre Varsány is és Homoródkarácsonyfalva. Az emlékeztő melléklete a kérdőíves felmérés összesítő táblázata a helyi identitás elősegítése témakörben, Varsány és Homoródkarácsonyfalva vonatkozásában.

Kelt: Varsány, 2019. június 7.

Varga Zoltán Czigány Andrásné Végh Réka
elnök szakmai vezető

Műhelymunka 2019.05.07.

Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP-5.2.2-17-2017-00031
MÚLTUNKBAN A JÖVŐNK

MŰHELYMUNKA EMLÉKEZTETŐ

Dátum: 2019. május 7.

Helyszín: 3178 Varsány, Rákóczi út 1.

Jelenlevők: 18 fő jelenléti ív szerint

Külföldi partnerek száma: 8 fő

Téma: A kérdőív megalkotása, a véglegesített kérdőív szétosztása

Összefoglaló:

A kérdőív kérdései egyeztetésre, majd véglegesítésre került. 21 kérdés került megalkotásra a helyi identitás erősítés témakörben. A kérdőív 14-25 éves fiatalok számára került elkészítésre.

100-100 kérdőív került kiosztásra, Varsány és Homoródkarácsonyfalva fiataljai körében. A kérdőív kitöltésének határideje 2019. május 31. Kértük a határidő pontos betartását.

Kelt: Varsány, 2019. május 7.

Varga Zoltán Czigány Andrásné Végh Réka
elnök szakmai vezető

Műhelymunka 2019.04.30.

Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP-5.2.2-17-2017-00031
MÚLTUNKBAN A JÖVŐNK

MŰHELYMUNKA EMLÉKEZTETŐ

Dátum: 2019. április 30.

Helyszín: 3178 Varsány, Rákóczi út 1.

Jelenlevők: 18 fő jelenléti ív szerint

Külföldi partnerek száma: 8 fő

Téma: “Párbeszéd kör”

Összefoglaló:

A Műhelymunkán a következők hangzottak el:

A Műhelymunka témája a “Párbeszéd kör” módszer volt, amelyet a helyi fiatalok körében valósítottunk meg. Ennek célja egyrészt a fiatalok aktivizálása, másrészt a fiatalok szociális kompetenciáinak, kommunikációs készségének, konfliktuskezelésének fejlesztése volt. A műhelymunkán részt vettek a külföldi partner szervezetek képviselői is.

A párbeszédi alternatívát választottuk, amelynek keretében a következő technikákat vettük sorra:

– A párbeszédben az álláspontok helyességét illető ítélkezést félretettük.

– A cél az volt, hogy a különféle álláspontokat meghallgassuk, azokat megértsük, s azokból tanuljunk.

– A legfontosabb teendő, hogy meghallgassuk egymást s ezúton felfedezzük véleményeink közös elemeit.

– Az egyik fő cél, hogy a saját álláspontunk bizonygatása helyett a megoldások egyéb lehetőségeit mérlegeljük.

– A párbeszédnek nincsenek vesztesei, de amennyiben mindenki tanul s bővíti látókörét, mindenki nyer.

– A párbeszéd a résztvevők kölcsönös bizalmát, egymás iránti tiszteletét, önbecsülését, magabiztosságát, nyelvi és vitakészségi jártasságát növeli.

– A párbeszéd felszabadít s növeli a kritikai ítélőképességet.

A Párbeszéd kör támogatása lehetőséget adott a résztvevőknek, hogy tudást szerezzenek, erőt nyerjenek, képesek legyenek fejleszteni kommunikációs készségüket. A csoport nehéz kérdéseket dolgozott fel és megküzdött olyan döntésekkel, melyekkel a társadalom vagy saját szervezetük állítja szembe őket.

A Párbeszéd kör – a mai műhelymunkán – működő kiscsoportos demokráciát jelentett; komolyan vettünk minden álláspontot és minden egyes résztvevőnek egyenlő esélye volt a megszólalásra, részvételre. A folyamat – az egyenlő emberek közötti demokratikus beszélgetés – ugyanolyan fontos volt, mint a tartalom.

Aktualizáltuk az elérhetőségi adatokat.

Átadásra került a külföldi szervezetek megjelent képviselői részére az aktualizált programterv.

Kelt: Varsány, 2019. április 30.

Varga Zoltán Czigány Andrásné Végh Réka
elnök szakmai vezető